‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (Lied 973)
In de afgelopen vijftien coronamaanden zijn we extra sterk gaan beseffen wat voor ons als geloofsgemeenschap van grote waarde is. Deels omdat we die waardevolle dingen misten. Deels omdat wat er wel kon van grote betekenis bleek te zijn.

Ik denk aan de waarden van onderling contact en verbondenheid. Ik denk ook aan de waarde van gastvrij kunnen zijn. Het besef van het belang van dergelijke waarden maakt dat we daar als kerkenraad extra aandacht aan willen schenken, wanneer alles het komende seizoen langzamerhand weer een beetje gewoon zal worden. We willen niet alleen weer op de oude voet voortgaan, terug naar het oude normaal, maar ook dingen anders of extra doen.

Wat betreft de gastvrijheid worden al bestaande plannen die noodgedwongen niet door konden gaan, weer opgepakt. Wat betreft contact en onderlinge verbondenheid willen we als kerkenraad meer mensen gaan betrekken bij de werkzaamheden in de pastorale secties. Onze overwegingen daarbij: vele handen maken licht werk. En: doordeweekse ontmoetingen in de buurt waar je woont zijn verrijkend voor iedereen.

De taken die nu door een kleine groep sectiemedewerkers worden gedaan, willen we daarom over aanzienlijk meer mensen gaan verdelen. Die taken zijn bijvoorbeeld: op een aantal momenten in het jaar mensen persoonlijk iets aanreiken, de wijkgids, een kerstattentie, een paasgroet. Daarnaast blijken van medeleven geven bij vreugdevolle of verdrietige momenten in het leven. Ontmoetingen/groot huisbezoeken in de sectie helpen organiseren. En af en toe deel uitmaken van de commissie van ontvangst op een bepaalde zondag.

Hierbij doe ik een oproep aan alle Regenbogers om je in het nieuwe seizoen beschikbaar te stellen voor zo’n klein, overzichtelijk, maar belangrijk taakje in je eigen sectie. Je kunt je opgeven bij de ouderling of predikant van jouw sectie.

Ik hoop dat we veel reacties van jullie mogen ontvangen!

Heleen Weimar

Afbeelding: Met vrede gegroet, Wouter Stips