Heeft u de ontmoetingsmorgen voor sectie 1-2 gemist? Vrijdag 20 mei van 10.30-12.30 uur heeft u nog een mogelijkheid ten huize van Alie en Jan Koopmans, Lindenheuvel 14 (tel. 6249624).

In aansluiting op het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’ willen we met elkaar in gesprek gaan over de ‘vruchten’ (waarden, talenten, gaven) waartoe Gods geest ons inspireert: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, vertrouwen, zelfbeheersing, gastvrijheid, ontferming, gerechtigheid, hoop en oprechtheid. Onze wijkpredikant Heleen Weimar zal het gesprek leiden.

Wij waarderen het als u komt, u kunt gerust iemand meenemen, de ontmoetingsmorgen is voor iedereen toegankelijk.
Meldt u aan bij Hennie Bikker: h.baasbikker@gmail.com/tel.6832342 of bij Marianne van Gilst: m.vangilst@chello.nl/6214247.

Vriendelijke groet en hopelijk tot ziens!
Namens de beide sectieteams: Jan Herman Baas, Fokko Bosker, Benno Duiker, Marianne van Gilst, Alie Koopmans, Nico de Mol, Heleen Weimar, Coby Westhuis, Janet de Witt, Hennie Bikker (ouderling sectie 1-2)