De collectes binnen de Regenboogkerk zijn onderverdeeld in vaste collectes en vrije wijkcollectes.
De doelen voor de vaste collectes worden centraal vastgesteld en zijn voor iedere wijkgemeente van de PgH gelijk.

Vrije wijkcollectes
Daarentegen zijn de doelen voor vrije wijkcollectes door de wijkgemeente zelf te bepalen. Twaalf keer per jaar mogen we een eigen doel kiezen. Het kan gaan om projecten waar gemeenteleden nauwe banden mee hebben of actief aan bijdragen. Ook bijzondere projecten binnen Hilversum of noodhulp zijn doelen die in aanmerking komen.

Daarom roepen wij u op: Weet u een organisatie of bent u betrokken bij een initiatief waarvan u denkt: die kunnen financieel wel een steuntje in de rug gebruiken? En past het doel dat u voorstelt bij de diaconale doelstelling?

Wij zien uw reacties graag tegemoet. Uw suggesties kunt u persoonlijk melden aan één van de diakenen of via ons emailadres:  diaconie.rbk@gmail.com.

Alvast bedankt!
De diakenen Marja van Tol, Hans Mol, Renze Sleeking, Liesbeth Wouters en Michael de Jong