De wijkdiaconie kan elfmaal in het jaar een eigen collectedoel kiezen onder de noemer ‘vrije wijkcollecte’. Vorig jaar hebben we u gevraagd om uw ideeën voor een collectedoel aan de diaconie door te geven. De wijkdiaconie heeft meerdere suggesties voor collectedoelen ontvangen en daar vervolgens voor gecollecteerd. Deze blijven op een lijst staan, want we kunnen hier altijd nóg een keer voor collecteren.

Toch willen we graag opnieuw een oproep doen om uw suggesties voor collectedoelen aan te dragen. Het is fijn om voor een doel te collecteren als één of meerdere gemeenteleden actief betrokken zijn bij de organisatie ervan of zich om andere redenen er mee verbonden voelen. Uiteraard moet deze wel passen bij de diaconale doelstelling.

Is er dus een organisatie waarvan u denkt dat deze financieel een steuntje in de rug kan gebruiken? Laat het ons weten! Uw reactie zien we graag tegemoet!
U kunt uw suggesties mailen naar renzesleeking@hotmail.com.