Het is een goed gebruik om rond Oud en Nieuw terug te kijken op het jaar dat we achter ons laten en vooruit te kijken naar het jaar dat voor ons ligt.
Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd in onze wijkgemeente. We beleefden met elkaar verdrietige en blije momenten. Gemeenteleden werden ziek, volgden behandelingen en soms mochten deze niet baten en moesten we afscheid nemen. Soms kwam het afscheid onverwachts, zonder dat er ziekte aan vooraf was gegaan. Familie, vrienden en bekenden bleven verdrietig achter.
Gemeenteleden waren eenzaam of hadden het moeilijk als gevolg van psychische problemen, chronisch ziek zijn, problemen door het ouder worden, verdriet in familie of vriendenkring.
Vreugde was er bij de geboorte van een baby, het sluiten van een huwelijk, het dopen of het doen van belijdenis, het halen van een diploma, maar ook door een blijk van warme belangstelling door vrienden, familie, een predikant, ambtsdrager, vrijwilliger of gemeentelid.
Er waren in het afgelopen jaar veel kerkelijke activiteiten, waardoor onze kerk bijna dagelijks in gebruik was. Predikanten, (hulp)kosters, ambtsdragers en vrijwilligers stonden paraat om activiteiten en diensten voor te bereiden en uit te voeren. Gemeenteleden werden thuis bezocht, de diaconie gaf handen en voeten aan het nieuwe diaconale beleidsplan. Elke zondag vierden we samen de eredienst. We zongen met begeleiding van onze organist of van de cantorij. Muzikale bijdrage in de dienst  werd verzorgd door RPM of in verschillende samenstelling door instrumentalisten of vocalisten.
Prachtig was dat alle vijf PGH-wijkgemeenten in september 2019 gestart zijn met een gezamenlijk jaarthema ‘Rondom Jezus’. Onze startzondag had ook dit thema. Iedereen kon actief aan de slag met het thema  in workshops. Het was een mooie, warme start van het nieuwe seizoen.

Afgelopen jaar moesten we ook wennen aan het feit dat Jurjen en Heleen samen geen 60 maar 40 uur voor onze gemeente beschikbaar waren. Ik heb bewondering voor de manier waarop beiden op zoek zijn gegaan naar een nieuwe balans hierin. Daarnaast vonden ze een evenwichtige invulling voor 20 bovenwijkse uren.

En dan het nieuwe jaar…
We doen samen erg ons best om er voor elkaar te zijn in blije en verdrietige tijden. Ondanks dat we ons best doen, zien we niet alle nood en vinden we het soms moeilijk om voor iedereen iets te bieden wat aansluit bij verwachtingen. Maar ook dit nieuwe jaar gaan we weer ons best doen om samen gemeente te zijn rondom Jezus, oog te hebben voor elkaar. Maak elkaar, en waar nodig mij, er op attent als iets of iemand over het hoofd wordt gezien binnen of buiten onze wijkgemeente.

Er staan weer mooie activiteiten gepland. Zo maar een greep over wat gaat komen: mooie Cantate-op-de-Brink uitvoeringen, de bijbelleesgroep, het Bijbelcafé, het  leerhuis ‘oratoriumpassie Golgotha’, de filmcyclus in de Veertigdagentijd, het vastenweekend van de jongeren en de bijeenkomsten van verschillende (gespreks)groepen. In de wijkgids vindt u het hele programma.
In maart krijgt u een terugkoppeling op het beleidsplan 2020-2024 en wordt u op een gemeenteavond geïnformeerd wat we met uw input hebben gedaan.

Met veel plezier kijk ik uit naar het komende jaar. Ik ben enorm blij met onze warme wijkgemeente en alle mensen die vanuit hun hart, handen en voeten geven aan hun geloof in Jezus. Als laatste rest mij om u een gezegend 2020 toe te bidden en God te vragen of Hij in 2020 met ons mee wil gaan.

Gea Rozenberg, voorzitter wijkkerkenraad