Vanaf 18 juli heeft de oud-katholieke parochie St. Vitus aan het Melkpad twee nieuwe pastores: priester Marieke Ridder, samen met pastoraal assistent dominee Annemieke Parmentier. Het is voor het eerst dat een dominee uit de protestantse kerk aan de slag gaat in een oud-katholieke parochie.

Het duurde lang voordat de nieuwe pastorale formatie rond was, nadat de vorige pastoor, Victor Scheijde, na twee jaar dienst een functie buiten de kerk had aangenomen. De Oud-Katholieke Kerk is in Nederland een klein kerkgenootschap en pastoors zijn er niet in overvloed. Toch is dit niet alleen een noodoplossing, benadrukken beide pastores, maar juist een ideale kans om de Hilversumse oecumene (samenwerking tussen verschillende kerken) meer gezicht te geven.Marieke Ridder

Marieke de Ridder
Vanaf december 2020 was priester Marieke Ridder al bereid gevonden om parttime als waarnemend pastoor van de parochie op te treden, naast haar werk als geestelijk verzorger in ziekenhuis Tergooi. Nu is zij voor een periode van minimaal twee jaar in de Hilversumse parochie aangesteld als pastoor voor één dag per week.

Annemieke ParmentierAnnemieke Parmentier
Voor anderhalve dag per week wordt ze daarbij geassisteerd door de protestantse emeritus-predikant Annemieke Parmentier die eerder werkte in verschillende PKN gemeenten in het Gooi, voor het IKON pastoraat en als geestelijk verzorger in Amaris Gooizicht.
Annemieke is lid van en actief in de wijkgemeente De Morgenster. Als gastpredikant gaat zij regelmatig voor in diensten van wijkgemeenten binnen de PgH.

Verbintenis op 18 juli
De verbintenis van de beide pastores zal plaatsvinden tijdens een feestelijke eucharistieviering op 18 juli, waarin de aartsbisschop van Utrecht zal voorgaan.

Buurt- en opbouwwerker gezocht
Naast hen beiden wordt nog gezocht naar iemand die de parochie kan vertegenwoordigen naar buiten toe: een buurt- en opbouwwerker, die vorm geeft aan de grote wens van de St. Vitusparochie om meer midden in de Hilversumse samenleving te staan. Met dit drietal wordt de traditionele functie van pastoor feitelijk vertegenwoordigd door drie, elkaar aanvullende personen.