In deze korte viering kijken we om en blikken we vooruit aan de hand van lezingen over het nieuwe dat God ons geeft.

Er wordt niet gezongen, liederen worden gelezen tegen de achtergrond van muziek. Ook in deze viering aandacht voor een aantal kunstwerken van exposerende gemeenteleden.

Thema: Gedenken en verwachten
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 43: 16-21, Openbaring 21: 5-7
Liederen: Adventslied, Lied 461, Psalm 85, Lied 437, Lied 466
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Kinderdienst: Bianca van Olst
Bijzonderheden: Afbeelding: Beeld gemaakt door Benno Roozendaal
Klik hier om de liturgie te downloaden

Coronamaatregelen en kerkbezoek
U kunt de kerkdienst alleen online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Een gift voor de diaconie van de Regenboogkerk kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.