Over de kerkdiensten

Erediensten op zondag

U bent van harte welkom!

Wat doen wij op zondag?

Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst (eredienst) in de Regenboogkerk. In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus bent u welkom om deze diensten online mee te vieren.
De kerkdeuren zijn voorlopig gesloten.

God aanroepen en lof zingen, uit de bijbel lezen, voorbede doen, gaven verzamelen, prediking en met de zegen op weg gaan – dat is heel in het kort wat er in de eredienst op zondag gebeurt. Alle informatie over de komende kerkdienst vindt u onder ‘Komende kerkdienst’

Meeluisteren of meekijken

Gemeenteleden en belangstellenden die aan huis gebonden zijn en toch graag de vieringen willen beluisteren, kunnen deze rechtstreeks of later meemaken via ‘Kijk en luister mee’ op internet. De audio-uitzendingen blijven enkele weken beschikbaar.

De diensten kunnen ook met beeld gevolgd worden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk. De kerkdienst zal na een week worden verwijderd.

Kinderen en jongeren


(Online) kinderdienst
Tijdens de kerkdiensten is er (met uitzondering van de zomervakantie) kinderdienst voor de kinderen van de basisschool. De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De voorganger voert meestal een inleidend gesprek met de kinderen, waarna ze naar hun eigen ruimte gaan. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerkzaal.

Nu de kerkdeuren gesloten zijn, gaat de kinderdienst online door via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb. Daarbij wordt samengewerkt met de kinderen en leiding uit de Morgenster en de Bethlehemkerk. Informatie over de komende kinderdienst is te vinden op de jeugdpagina.

(Online) tienerdienst
Om de week, behalve op feestdagen, is er tijdens de eredienst een tienerdienst, bedoeld voor jongeren uit het voortgezet onderwijs.

In ‘coronatijd’ worden de tienerdiensten online gehouden in samenwerking met de jongeren van de Morgenster en de Bethlehemkerk via https://meet.jit.si/tienerdienst, vanaf 11.30 uur. Bovenwijks jeugdwerker is Renate Japenga.

Kinderoppas
Zodra de eredienst weer in de kerk wordt gehouden is er ook weer oppas voor kinderen tot ongeveer zes jaar. Tijdens de oppas zullen de coronarichtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

Muziek in de eredienst

Regelmatig verlenen de Cantorij van de Regenboogkerk en groepjes of individuele instrumentalisten hun medewerking aan de eredienst. Vanwege de coronamaatregelen gaat dit voorlopig steeds om beperkte aantallen die per keer worden afgesproken.

 

Collecte

Iedere zondag wordt er gecollecteerd. Informatie hierover is te lezen in het bericht van de Komende kerkdienst.
Meer informatie over giften en ANBI leest u hier.

Bloemen

Na de kerkdienst op zondag worden namens de gemeente een kaart en bloemen bij een gemeentelid bezorgd, als gelukwens, blijk van medeleven of dank.

Koffiedrinken

Gelet op de voorschriften van het RIVM nemen wij het dringende advies over om het gezamenlijk koffie drinken na de kerkdienst voorlopig achterwege te laten.

Autodienst

Voor hen die niet (meer) in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan, is er, wanneer de fysieke kerkdiensten weer beginnen, de mogelijkheid om van de autodienst gebruik te maken. U kunt dat aanvragen via tel. 035-6247406.
Nieuwe chauffeurs zijn altijd welkom!

Maaltijd van de Heer

Wij vieren ongeveer één keer per maand de Maaltijd van de Heer, waaraan ook kinderen welkom zijn. Vanwege de coronamaatregelen drinken we de wijn/druivensap uit een bekertje per persoon en nemen het brood af van een schaal in plaats van dat we het aanreiken. We presenteren het brood op een manier die er voor zorgt dat een stukje los gepakt kan worden zonder andere stukjes aan te raken.

Doop

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met een van de wijkpredikanten. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een doopgesprek over de betekenis van het sacrament van de doop en over de gang van zaken in een doopdienst.
Volwassenen die zich willen laten dopen en belijdenis van hun geloof willen doen, kunnen dat overleggen met een van de wijkpredikanten.

Jaarlijks wordt er zondagen aangewezen als doopzondagen. Het komende seizoen gaat het om de volgende zondagen: 30 augustus en 1 november 2020.

Andere vieringen

 

WhatsUp-diensten

De WhatsUp-diensten zijn bedoeld als laagdrempelige vieringen, waarin zoveel mogelijk mensen, jong en oud, al dan niet kerkelijk betrokken, zich thuis kunnen voelen. De dienst duurt niet te lang en ook de overdenking is kort. Vaak is er een bijzondere muzikale bijdrage en zijn er interactieve elementen in de dienst verwerkt.

Stille week

In de Stille Week voor Pasen is er elke avond een dienst in de Regenboogkerk. Op maandag, dinsdag en woensdagavond worden er vespers gehouden. Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer, en op Goede Vrijdag wordt het evangelie van Jezus’ lijden en sterven gelezen. Alle vieringen beginnen om 19.30 uur.

In de Paasnacht is er een viering die om 22.00 uur begint. Elementen van deze Paasnachtdienst zijn de  lezingen van de Paasnacht, de doopgedachtenis en het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, terwijl we uitzien naar het feest van de opstanding.

Trouwen

Voor de aanvraag van een huwelijksviering benadert u zowel de wijkpredikant als het kerkelijk bureau.

 

Uitvaart

De Regenboogkerk biedt graag de gelegenheid om de dienst voorafgaand aan de begrafenis of crematie van een gemeentelid, in de kerk te houden. Indien gewenst is het mogelijk dat de predikant de plechtigheid in de aula van het crematorium of de begraafplaats leidt. Neem zo spoedig mogelijk na overlijden van uw naaste contact op met de wijkpredikant.

De condities waaronder een kerkdienst in de  kerk plaatsvindt zijn beschreven in ons protocol ‘Coronapreventie’.  Condoleren kan alleen zonder fysieke aanraking.