In de dienst van 20 juni stapten Daniël Rebel en Emma van Straalen over van de kinderdienst naar de tieners. Helaas kon Emma niet aanwezig zijn, maar in gedachten is haar overstap natuurlijk toch gemaakt. Daniël moest eerst een papieren reus verslaan, die door de kinderen tijdens de dienst was gemaakt. In stoere judo-jas met groene band, sloeg hij zich langs de reus en werd via de trampoline veilig opgevangen door de tieners.

Voor Emma en Daniël breekt er een nieuwe levensfase aan. Wij wensen hen hierin Gods zegen, alle goeds en vooral ook heel veel plezier!