PgH2024 – U bent aan zet… als lid van de Wijk Adviesraad

Op 8 januari jl. hebben wij u zo goed mogelijk geïnformeerd over het proces van de plannen rond PgH2024 tot nu toe. Het was fijn dat een groot deel van onze gemeente hierbij aanwezig was en al de eerste vragen heeft kunnen stellen.

Op zondag 5 februari zullen wij na de dienst nogmaals deze presentatie geven voor degenen die er 8 januari niet bij konden zijn. Uiteraard is iedereen hier weer bij uitgenodigd.

Op basis van de input uit de wijkkerkenraden heeft de beleidsgroep de 3 voorstellen inmiddels aangepast.
Het verzoek ligt nu bij de wijken om deze voorstellen te laten beoordelen en wegen op de criteria zoals vermeld in het document PgH2024 door leden van de wijkgemeente (dus niet de leden van de kerkenraden). Wij willen daarvoor een Wijk Adviesraad Regenboog (WARR) samenstellen en daar hebben wij u/jou voor nodig!
Het is de bedoeling dat in 2 of 3 samenkomsten de voorstellen die er liggen beoordeeld worden en een advies hierover gegeven wordt aan de wijkkerkenraad.
Om een zo goed mogelijke afspiegeling van onze wijk te maken vragen wij een diversiteit aan leden voor deze adviesraad. Denk daarbij aan diverse leeftijdscategorieën, meer of mindere mate van betrokkenheid, meer gericht op kerkdiensten of meer gericht op activiteiten.
Wij kunnen alle input goed gebruiken, denk vooral niet dat u niets in te brengen heeft!
Wilt u zich opgeven voor de adviesraad, dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 februari een mailtje op scribaregenboogkerk@gmail.com. Voor vragen zijn de leden van de wijkkerkenraad altijd beschikbaar.

Planning: het is de bedoeling dat de adviesraad samenkomt op woensdagavond 8 en 22 februari. Het geformuleerde advies zal besproken worden in de wijkkerkenraad op 18 maart.
Daarna zal op 28 maart de presentatie met input van alle wijken plaatsvinden in de Bethlehemkerk. Wij kijken uit naar uw input!

Namens de wijkkerkenraad Regenboogkerk, Gea Rozenberg, voorzitter