Om mensen met financiële zorgen niet letterlijk in de kou te laten zitten, opende het Leger des Heils meer dan honderd buurthuiskamers in ons land. De buurthuiskamers zijn elke dag open. Hier kunnen mensen studeren, een gratis kopje koffie drinken of een spelletje spelen. Onder de naam ‘Warme Kamers’ wil het Leger des Heils ervoor zorgen dat iedereen in de buurt een plek heeft waar hij of zij naartoe kan.

De Protestantse Kerk ondersteunt dit initiatief van harte en roept kerken op – indien mogelijk – een ruimte beschikbaar te stellen voor nog meer buurthuiskamers in het hele land.

In Hilversum zijn inmiddels twee ‘Warme Kamers’ geopend, en wel bij het Leger des Heils in de Bussumerstraat 27 en in de bibliotheek en de Volksuniversiteit, ‘s-Gravelandseweg 55.

Kijk hier voor meer informatie. Ook voor aanmelding als vrijwilliger.