De Regenboogcantorij heeft dringend behoefte aan nieuwe leden!!

Is zingen in een cantorij leuk? Kan ik dat wel? Kom eens op proef en probeer het! Natuurlijk is zingen in een koor even wennen, en gaat het niet meteen vanzelf. Daarom repeteren wij op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur met een enthousiaste groep zangers onder de bezielende leiding van dirigent Arno Rog.
De eerste repetitie is op maandag 12 september.

Onze dirigent heeft een groot inzicht in muziek en zang, van oude tot hedendaagse componisten. Hij vertelt ook regelmatig iets ter verdieping over de muziek of liederen die we zingen. We krijgen vooraf oefenmateriaal (pdf, maar ook oefen-mp3-tjes), en zingen in de repetitie per stemsoort, maar ook zo snel mogelijk samen. Het is belangrijk om te repeteren met elkaar, maar als u het notenschrift meester bent en goed van blad kunt zingen, dan is het geen ramp als u af en toe niet aanwezig kunt zijn bij een repetitie.

De cantorij werkt circa 10 tot 12 keer per jaar mee aan de diensten, waarbij met name de laatste zondag van het kerkelijk jaar, advent,  de veertigdagentijd en de Goede Week erg belangrijk zijn.

We zingen liederen (zowel één- als meerstemmig) uit het liedboek, tafelgebeden en motetten in allerlei talen en kleine cantates. De cantorij zingt onbegeleid of begeleid door orgel, piano of soms zelfs door andere instrumenten. Alles ten dienste van de liturgie en passend binnen het kerkmuzikale klimaat in de Regenboogkerk.

Voorwaarde voor lidmaatschap is dat u van muziek en zang houdt en zich niet makkelijk ‘van de wijs’ laat brengen; maar dit laatste kunt u met ons oefenen. Zingen in een koor geeft niet alleen plezier, bevrediging, diepgang en betrokkenheid, maar is, met name in een cantorij, ook belangrijk voor de vormgeving van de dienst en de (samen)zang.

Voorkom dat u later gaat denken “Dat had ik ook wel gewild”.

Voor informatie en aanmelden: Arno Rog, tel. 06 29017002, of Jan Koopmans, tel. 035 6249624.