Op deze Regenboogzondag starten wij het nieuwe seizoen. Helaas is het niet een begin zoals we gewend zijn, met bruisende ontmoetingen, allerlei workshops en een lunch. Toch hopen we op betrokkenheid en een jaar vol inspiratie. Het jaarthema dat we delen met de andere wijken van de Protestantse gemeente Hilversum is ‘Schepping’. In deze dienst daarvan een voorproefje.

Er staat in de bijbel niet één, maar een heel aantal scheppingsverhalen. Het eerste gaat over de zeven dagen. Maar ook in Psalm 8, Psalm 104, Job 38 en in Exodus kun je scheppingsverhalen lezen. Een bijzonder scheppingsverhaal is het bouwen van de tabernakel, Exodus 31. Gaven van mensen zijn bestemd om mooie dingen te maken en de schepping zelf te weerspiegelen.

Thema: De mens als schepper naast God
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Michael de Jong
Lezingen: Exodus 31
Liederen: Lied 216; Lied 301c; Lied 304; Lied 850; Lied 825: 1, 2 en 3 en Lied 657
Muziek: Ies Nijman, organist en enkele zangers
Collecten: Dominicaanse Republiek*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Annet Bleumink- Houtman. Graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: De zesde dag, Bob Pestman
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 0-4 jaar.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren
Voor de dienst van 13 september kunnen alle gemeenteleden reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘.
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Toelichting op de collecten
*Dominicaans Republiek
In de wijk Santa Rosa in de Dominicaanse Republiek heersen armoede, hoge werkeloosheid, criminaliteit en verslaving. Met goed onderwijs kan deze vicieuze cirkel worden doorbroken. Om te kunnen studeren aan een universiteit ontbreekt het bij de jongeren aan financiële middelen. Met de collecte van 13 september willen wij zes jongeren helpen. Met uw gift maakt u het mogelijk dat Tania en Dorka hun laatste jaar onderwijskunde kunnen voltooien, Ebenezer en Jorge Luis zich kunnen specialiseren in ICT, Wilmania geholpen wordt met haar studie psychologie en Gabriel met haar studie voor boekhouder aan de universiteit in Bani. Op de foto ziet u Dorka, één van de genoemde studenten, die hier trots haar eindscriptie toont.

 Uw bijdrage kunt u overmaken  naar NL67 RABO 03737 11816, t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. ‘studenten Santa Rosa’.

**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er weer een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave kunt u overmaken naar NL45RABO 0373 7225 91 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum. U kunt natuurlijk ook voor meerdere weken tegelijk een bijdrage overmaken. Bij voorbaat dank!