“Ik heb best lang getwijfeld over deze stap. Voorzitter van de Algemene kerkenraad is een lastige functie in een lastige tijd. Het feit dat de vorige preses Richard Hoff voortijdig terugtrad omdat hij onvoldoende commitment voelde met het proces dat we toch met z’n allen door moeten, is een signaal ervan. Vanwaar toch die vrijmoedigheid? Het gaat er ten diepste om dat je hoopt dat je een bijdrage kunt leveren aan de PgH, aan het werk in Gods Koninkrijk dat hier in Hilversum gebeurt.”

Met deze woorden presenteerde Jan de Leede zich aan de Algemene kerkenraad bijeen op maandag 28 juni in de Grote Kerk in Hilversum. Leden van de Algemene kerkenraad toonden zich bijzonder verheugd. Sinds september 2020 is het voorzitterschap van de kerkenraad vacant. Het bleek moeilijk kandidaten voor de functie te vinden. Dat De Leede zich met zijn relevante ervaring en betrokkenheid voor de functie beschikbaar stelt, dwingt respect af. Het was dan ook geen verrassing dat De Leede vervolgens unaniem door de leden van de Algemene kerkenraad tot hun preses werd verkozen. De benoeming gaat in per 1 september 2021 voor een periode van vier jaar.

PgH 2025
De Leede gaf aan het proces PgH 2025 als belangrijkste onderwerp van de Algemene kerkenraad te zien. Het proces dat moet leiden tot fundamentele keuzes om een vitale gemeente van Jezus Christus te blijven. “Ik proef een groeiend urgentiebesef hiervoor bij de wijkgemeenten. Ik wil dit proces graag gezamenlijk doen. Het gaat er niet om dat een klein groepje het uitdenkt. Dat is een recept voor mislukkingen. We dienen het samenspel op een of andere manier vorm te geven. In gebed en vertrouwen op God die ook in tijden van secularisatie er is voor mensen.”

Roaring twenties
De Leede: “Wij gaan de ‘roaring twenties’ in, ook als PgH, erop vertrouwend dat het verhaal doorgaat. Ik denk dat ook kleine gemeenschappen vitaal kunnen zijn. Dus ik zie het niet als mijn target om wijkgemeentes op te heffen of te laten fuseren. Maar dat er wat moet gebeuren staat wel voorop en je kunt door een ondergrens zakken. Ikzelf zie wel veel in een sterker profiel van de wijken die veel op elkaar lijken. Dat lijkt me een essentie van het proces. Maar dit vraagt nog veel gesprekken, dit en komend jaar.”

De tekst die Jan de Leede uitsprak bij zijn benoeming tot preses van de Algemene kerkenraad, vind u hier. Klik hier voor zijn kandidaatsstelling.

Erik van Halsema nieuwe scriba van de Algemene kerkenraad
Dominee Erik van Halsema is per 1 september de nieuwe scriba (secretaris) van de Algemene kerkenraad  van de Protestantse gemeente Hilversum. Hiermee treedt hij in de voetsporen van Jan Verdam die vorig jaar na twee volle termijnen afscheid nam als scriba van de kerkenraad. De benoeming van een predikant in deze functie is voor Hilversum een unicum. Tot nu toe voerden vrijwilligers het scribaat. De Algemene kerkenraad ging unaniem en met grote waardering op maandag 28 juni akkoord met de benoeming van Van Halsema tot scriba en stelde daar een aantal voorwaarden bij.

Bescherming
Allereerst is het de taak van de Algemene kerkenraad om alsnog een geschikte vrijwilliger te vinden voor het scribaat. De benoeming van Van Halsema is weliswaar voor vier jaar maar als eerder een gemeentelid voor de functie verkozen wordt, neemt deze tussentijds het scribaat over. Ten tweede bedraagt de inzet voor het scribaat maximaal 20% van de werktijd van Van Halsema. Dit ter bescherming van hemzelf alsook van de pastorale inzet voor de wijkgemeente De Morgenster. Ten slotte evalueren Algemene kerkenraad, de wijkkerkenraad van De Morgenster en Van Halsema gezamenlijk periodiek de tijdsbelasting van het scribaat, te beginnen komende maand december. Grotere bovenwijkse taken van Van Halsema worden overgenomen door collega-predikanten.

Han Monsees
In de vergadering werd duidelijk dat Han Monsees vanaf 1 september bereid is de verslaglegging van het Breed Moderamen (dagelijks bestuur) te blijven verzorgen. Dit ontlast straks de nieuwe scriba. Monsees neemt op dit moment de uitvoerende werkzaamheden van het scribaat waar. Dankzij dit mooie aanbod is het nu zoeken naar een vrijwilliger die ‘slechts’ de verslaglegging van de Algemene kerkenraad op zich neemt.

Van Halsema nog even waarnemend voorzitter
Momenteel vervult Van Halsema tijdelijk de functie van waarnemend voorzitter van de Algemene kerkenraad. Op 1 september draagt hij de voorzittershamer over aan de nieuwe preses Jan de Leede. Als scriba blijft Van Halsema dan deel uitmaken van het Breed moderamen (dagelijks bestuur) van de Algemene kerkenraad