Eerder informeerden wij u dat de diensten in onze kerk tot en met augustus online blijven. Over de samenwerking hierin met de Morgenster krijgen we veel positieve reacties. Gemeenteleden ervaren gemeenschap tussen beide wijkgemeenten.

In juni werkt de Morgenster samen met de Bethlehemkerk en zullen hun diensten vanuit de Bethlehemkerk worden uitgezonden.
Wij vieren in juni onze eigen online kerkdiensten vanuit de Regenboogkerk.
Vanaf 5 juli zal de Morgenster de samenwerking met onze kerk weer voortzetten.

Daarnaast staan er twee gezamenlijke vieringen gepland waarin we vieren met de Morgenster, de Bethlehemkerk en de Diependaalsekerk, op 26 juli vanuit de Bethlehemkerk, op 16 augustus vanuit de Regenboogkerk. Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Vanaf 23 augustus hoopt de Morgenster weer in eigen kerk te kunnen vieren. Als PgH-kerken wisten we in korte tijd voor de gezamenlijke vieringen een vorm te vinden waarin we ons met elkaar verbonden weten, als gemeenteleden én als wijkgemeenten. Hier mogen we dankbaar voor zijn. Zeker ook naar allen die dit week in week uit mogelijk maken!