De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) heeft voor 2020-2021 het jaarthema Schepping’ gekozen. Gekoppeld aan dit jaarthema is voor twee perioden een alternatief leesrooster ontwikkeld dat in alle kerken van de PgH zoveel mogelijk wordt gevolgd.

De eerste periode (11 oktober tot en met 22 november 2020) ging over de zeven scheppingsdagen. In de tweede periode zullen de scheppingsmotieven centraal staan. Deze periode loopt van 11 april tot en met 23 mei 2021.