Op 6 november kwamen 50 kinderen uit heel Hilversum, uit diverse kerken en daarbuiten, samen voor een viering over geven, delen en je licht laten schijnen bij alles wat je doet. Sint Maarten kwam langs, hij zag een bedelaar en scheurde zijn mantel om de helft weg te geven.

Na de viering konden de kinderen twee lampions knutselen waarvan er één was om weg te geven, daarna was er wat lekkers. We sloten af met een rondje door een donkere kerk waardoor alle lichtjes prachtig straalden, en de kinderen ook nadat ze wat snoep ontvangen hadden uit de snoepcollectes van die morgen in de Regenboog-, Bethlehem- en Morgensterkerk. Bedankt voor uw bijdrage!