Gebed om het waaien van Gods Geest

God,
om uw Geest van wijsheid bidden wij,
voor allen die in deze coronatijd
een koers moeten bepalen
en zich voor moeilijke keuzes zien gesteld.Om uw Geest van troost bidden wij
voor wie rouw dragen
om de dood van een geliefde
en voor wie omkomen
van eenzaamheid.

 

Om een lange adem bidden wij,
uw Geest van volharding,
omdat het allemaal zo lang gaat duren,
dit afgeknotte leven
vol van onzekerheden en gemis.

Om enthousiasme bidden wij,
het vuur van uw Geest
vanwege uw woorden
die openingen bieden
en ons een richting wijzen.

Om uw Geest van verzoening bidden wij,
die mensen bij elkaar brengt,
die vijandschap doet verbleken
en wonden heelt.

Om uw Geest van taal,
van verstaan bidden wij,
die ons helpt in deze tijd
om zo goed en zo kwaad als het kan met elkaar

Kom Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Amen.

Ds. Heleen Weimar

 

 

 


Stained Glass in the Cathedral of Monaco depicting Mary and the Apostles at Pentecost