De markt die we als Regenboogkerk hebben gehouden op 11 september 2021 heeft in totaal €2.323,- opgeleverd. Dit geld doneren we aan de Voedselbank Gooi- en Vechtstreek. We weten dat dit geld goed besteed wordt bij de Voedselbank en zijn enorm blij met dit mooie resultaat!

Het succes van de markt en het openstellen van ons kerkgebouw voor bezichtiging ligt niet enkel in het bijeengebrachte bedrag voor de Voedselbank. Op meerdere vlakken kunnen we de dag geslaagd noemen. Zo was de opzet om de buurt uit te nodigen en kennis te maken met onze kerk een groot succes.

Een (heel) groot deel van de bezoekers waren mensen uit de wijk die geen lid zijn van onze kerk. We hebben met hen kennis kunnen maken en zij met onze kerk. Mensen die al jarenlang dicht bij de kerk in de buurt wonen waren nog nooit binnen geweest, alleen al daarom vonden zij het leuk om uitgenodigd te zijn.
Velen van hen hebben een rondleiding gekregen door de kerk, en genoten van het orgelspel van Ies of het pianospel van Ton. Veel mensen hadden niet beseft dat er zo veel ruimte in de kerk is, met name op de bovenverdieping Ook werd er tijdens de rondleidingen interesse getoond voor de huur van een ruimte, een ander bijkomend resultaat dus!

We kunnen de dag ook een succes noemen bezien vanuit onze eigen gemeente. Het was een gezellige dag waarop gemeenteleden elkaar weer even hebben kunnen zien en spreken, soms voor het eerst in lange tijd.
Maar ook de inzet en het enthousiasme dat we hebben ervaren om mee te helpen, of om spullen in te leveren voor de markt, hebben geresulteerd in een groot gevoel van positieve energie. Bij deze bedanken we ook iedereen die een steentje heeft bijgedragen!

De dag is dermate goed bevallen dat velen van ons al tegen elkaar hebben gezegd dat we dit volgend jaar gewoon weer moeten doen. Laten we dat in gedachten houden!

De werkgroep Gastvrijheid en de Diaconie Regenboogkerk