Al jaren wordt in Amsterdam de TVG-cursus gegeven. Deskundige en ervaren docenten maken deelnemers enthousiast voor de klassieke theologievakken als Oude en Nieuwe Testament, geloofsleer en kerkgeschiedenis, maar ook voor vakken als pastoraat, diaconaat, liturgiek, filosofie, ethiek, contextuele theologie, jodendom en wereldgodsdiensten.

De cursus duurt drie jaar en wordt elk jaar gegeven van september tot en met april (66 lessen) op dinsdagmorgen in de Thomaskerk. Het enige vereiste is belangstelling voor theologie. De kosten bedragen per cursusjaar € 285, =. Enkele cursisten kunnen de cursus ook online volgen. Voor meer informatie en opgeven, klik hier.