In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden plaats, sinds drie jaar onder de naam Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG). Deze cursus richt zich uitsluitend op de kerken in de provincie Noord-Holland.

De cursus loopt van 25 augustus 2020 tot en met 27 april 2021. De bijeenkomsten zijn op de dinsdagochtenden in de Oranjekerk te Amsterdam (en niet in het Gasthuis). In de Oranjekerk kunnen we ons prima houden aan de anderhalve meter afstand tot elkaar. Bovendien kunnen cursisten die beslist nog geen gebruik willen maken van het openbaar vervoer de cursus online volgen.

Ook cursisten van rooms-katholieke huize zijn welkom, in voorgaande cursussen is dit als een verrijking ervaren. Het informatieboekje over de cursus en de studiegids voor het cursusjaar 2020 – 2021 kunt u vinden op www.tvg-amsterdam.nl.