Het blijkt dat steeds minder mensen gebruik maken van financiële hulp. Deels zal dit komen omdat we gemeenteleden minder zien, zeker in coronatijd, maar ook omdat herkennen van armoede en schulden lastig is en het bespreekbaar maken ervan nog lastiger.

Op donderdagavond 30 september is er in de Regenboogkerk een toerustingsavond over signalering van financiële problematiek bij gemeenteleden en het bespreekbaar maken ervan teneinde hulp te kunnen bieden. De avond richt zich op pastoraal medewerkers en diakenen en staat ook open voor andere betrokkenen of geïnteresseerden.

Voor mensen die zelf niet in een situatie van armoede zitten is herkennen ervan erg moeilijk en bestaat er ook binnen kerkgemeenschappen vaak een kloof tussen mensen met en zonder geld. Wat zijn signalen waaruit men kan opmaken dat er sprake is van financiële problemen?
Hoe benoem je dit onderwerp zonder iemand het gevoel te geven inbreuk te maken op de privacy? Hoe kan je mensen helpen schaamte rondom schulden en armoede te overwinnen? Dat zijn vragen die op de avond aan bod komen, onder andere aan de hand van voorbeelden
uit de praktijk om inzicht te krijgen in het moeten leven op bijstandsniveau.

Anke Meester van Stichting Schuldhulpmaatje zal de avond inhoudelijk begeleiden samen met dominee Heleen Weimar.
Tijd: 20.00 uur.
Aanmelden bij Evelien Bouwmeester via pastoraat.coord@gmail.com.