Binnen de PgH bestaat er een gespreksgroep van jongere gemeenteleden uit vooral de Regenboogwijk en daarnaast een enkeling uit de Morgenster. Tegenwoordig mag ondergetekende deze groep begeleiden.

Op onze laatste sessie heb ik een boek ingebracht van de psychiater en publicist Esther van Fenema. In dit boek ‘Het verlaten individu. Waarom voelen we ons zo leeg?’ legt zij onze samenleving als geheel als het ware op de divan. Aan de hand van de klassieke lijst van hoofdzonden geeft zij haar visie op wat er mis is. Wat we in onze groep gedaan hebben is elk van die hoofdzonden langs lopen, aan de hand van haar korte beschrijving. Dat leidde tot intense gesprekken.

In dit stukje geef ik voor een groter publiek iets weer van dit boek, aan de hand van Van Fenema’s eigenzinnige definitie van de hoofdzonden:

Superbia of hoogmoed: de zonde van te veel liefde voor jezelf
Acedia of onverschilligheid: het goede te weinig liefhebben
Avaritia of hebzucht: verkeerd gerichte liefde
Gula of onmatigheid: gebrek aan liefde voor jezelf
Luxuria of lust: verboden liefde
Ira of woede: te weinig liefde, gebrek aan erkenning voor wie we zijn.

Erik van Halsema