Donderdag 25 juni was de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen. Hierin is onder andere de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geëvalueerd met de AVG-coördinator Ies Nijman. Zijn conclusie is dat in onze wijkgemeente op een goede manier met de privacy van gemeenteleden wordt omgegaan. Omdat voorlopig de kerkdiensten online blijven, volgt de kerkenraad zijn advies op voor het aanschaffen van twee extra licenties. Hiermee worden onze rechten om teksten en muziek af te drukken en uit te zenden tot een veilig niveau uitgebreid.

Het protocol ‘Preventie Corona’ is besproken en vastgesteld. Wij adviseren u om in de komende weken het protocol eens rustig door te lezen zodat u, wanneer de kerkdiensten met gemeenteleden en andere activiteiten starten, bent voorbereid op alle genomen maatregelen.

Op de zondagen 19 juli en 16 augustus zal er om 19.30 uur een vesper worden gehouden. Lees hier meer informatie.

De komende weken gaat een aantal kerkenraadsleden zich beraden over een toewijzings- en aanmeldingssysteem voor de erediensten. Vanwege de anderhalve meter norm kunnen er maximaal 65 gemeenteleden in de kerkzaal. We informeren u tijdig hoe we hieraan vorm gaan geven. Zondag 6 september is de eerste eredienst met gemeenteleden.

Verheugd kunnen we als kerkenraad meedelen er dat op zondag 27 september twee gemeenteleden zullen worden bevestigd: Hans Zwagemaker wordt voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CVK), Marco van der Lee voorzitter van de wijkraad van kerkrentmeesters.

Rest ons om u een mooie zomer toe te wensen en een gezonde en veilige thuiskomst als u op vakantie gaat!