Halverwege de Veertigdagen viert de kerk vanouds het uitzicht op Jeruzalem. Stel je voor dat je op een slingerende weg loopt door een heuvelachtig landschap. Ineens is Jeruzalem in zicht en ook al kan het daarna weer door een donker dal gaan, het visioen op de stad  van de vrede gaat met je mee. Daar ga je samen het Pascha vieren als een feest van bevrijding.
Jesaja juicht:

Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen. (Jesaja 66,10)

Zo vieren wij op 14 maart Zondag Laetare (Verblijdt u), juist in deze tijd van op en neer gaande verwachtingen als het gaat om de beperkingen van het leven samenhangend met corona. Deze zondag mag een pleisterplaats zijn onderweg, zoals iedere viering van de Maaltijd van de Heer een vooruitblik wil zijn als het gaat om het doorbreken van Gods Koninkrijk van vrede en recht in de wereld. Een samenleving vindt genezing naar lichaam en geest. Pelgrims, allerlei verschillende mensen die hunkeren naar levensruimte, komen thuis in Gods scheppingskracht. Ook wij gaan het Paasfeest vieren.

Jurjen Zeilstra