Betrokken en inspirerende Predikant

Hilversum | 0,5 fte | aanstelling voor 4 jaar

Wie zijn wij

De naam van onze kerk verwijst naar de Regenboog, het symbool voor Gods trouw. De kleuren van de Regenboog verwijzen naar diversiteit. Zoals alle verschillende kleuren in de regenboog bij elkaar horen, zo horen alle mensen ongeacht achtergrond of geaardheid erbij. Wij streven ernaar een gastvrije, open en pluriforme wijkgemeente te zijn met de bereidheid om open te staan voor elkaars gedachtegoed en geloofsbeleving.

Als onderdeel van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) zijn wij actief betrokken in een veranderingsproces dat in 2025 afgerond moet zijn. Om die reden zal de aanstelling voor 4 jaar zijn.

Wie ben jij?

Als predikant werk je van nature graag samen en zoek je verbinding met mensen van allerlei achtergronden en leeftijden binnen en buiten de gemeente. Je luistert goed en weet mensen te inspireren om steeds opnieuw gestalte te geven aan de opdracht God lief te hebben met heel je hart, ziel en verstand en de naaste als jezelf. Daarin geef je ruimte voor het delen van zorgen en vreugde en wissel je diepgang af met luchtigheid en humor. Dat je hart hebt voor jonge(re) mensen, hun leefwereld kent en in staat bent hen te bereiken en betrekken is voor ons heel waardevol. Ook weet je gemeenteleden te enthousiasmeren voor kerkelijk werk.

Jouw verantwoordelijkheden (o.a.)

 1. Je legt op inspirerende wijze de Bijbel uit en zorgt voor een eigentijdse verbinding met ontwikkelingen in de maatschappij en het persoonlijk leven van gemeenteleden.
 2. Je bent een energieke en bevlogen collega van predikant Heleen Weimar en werkt prettig samen met de kerkenraad en onze vrijwilligers.
 3. Met aandacht en zorg verleen je (geestelijke) bijstand aan gemeenteleden en begeleid je (jeugd)ouderlingen en pastoraal werkers.
 4. Je initieert en organiseert thematische cursussen, kringwerk, leerhuizen en catechese.
 5. De brede belangstelling die je hebt voor muziek, kunst en cultuur komt tot uitdrukking in de eredienst en het gemeenteleven.
 6. Samen met ons zoek je van harte naar (nieuwe) wegen van samenwerken met de andere wijkgemeenten in Hilversum en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de PgH richting 2025.

Meer informatie over het profiel en onze kerk kun je vinden op onze website regenboogkerkhilversum.nl/vacature-predikant

Ben je enthousiast geworden?

Stuur dan voor 27 juni (12.00u) jouw CV met motivatiebrief aan Marlies Pestman via beroepingscommissie@regenboogkerkhilversum.nl.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal gesprekken, waarin we zowel kijken naar wie jij bent als persoon als naar de gevraagde competenties voor de functie.

Daarnaast hebben de leden van de selectiecommissie de wens enkele diensten te bezoeken of online mee te luisteren.

Enkele praktische zaken:

 • Het aanvragen van een verklaring van gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure. Het opvragen van een referentie kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Het moment van aanvang van werkzaamheden en het precieze takenpakket gaat in overleg.
 • Je kunt meer lezen over de Regenboogkerk op www.regenboogkerkhilversum.nl en een aanvullend informatiepakket opvragen via Marlies Pestman (voorzitter), e-mail: beroepingscommissie@regenboogkerkhilversum.nl

 

Profielschets predikant Regenboogkerk                         

 • Essentie:

Herkent zich van harte in de missie en visie van de gemeente om met elkaar en met de wereld ‘vierend, lerend en dienend’ het bevrijdende werk van God steeds beter te gaan begrijpen en ervaren. Om steeds opnieuw gestalte te geven aan de opdracht God lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en de naaste als onszelf.

 • Vaardigheden: zie vacaturetekst onder “Wie ben jij?”
 • Verantwoordelijkheden: zie vacaturetekst onder “Jouw verantwoordelijkheden”

 

 •  Eredienst:
  • Wil inspirerend en toegankelijk de Bijbel uitleggen.
  • Vindt het een mooie uitdaging om liturgische traditie te combineren met eigentijdse elementen in de vieringen.
  • Heeft brede belangstelling voor muziek, kunst en cultuur en geeft deze een plaats in het gemeenteleven en in de eredienst.
  • Geeft ieder kerklid de kans zich in te zetten op zijn of haar manier, binnen de dienst en gemeenschap, kijkt hierin naar mogelijkheden.

 

 • Pastoraat:
  • Luistert goed, wil openstaan voor mensen met diverse achtergronden en heeft een oprechte interesse voor hun vreugde, zorgen en verhalen.
  • Geeft inspiratie en ondersteuning aan de vrijwilligers in het pastoraat.
  • Heeft hart voor jonge(re) mensen, kent hun leefwereld en is in staat hen te bereiken en te betrekken.

 

 • Vorming en Toerusting:
  • Heeft ervaring met en wil met plezier leiding geven aan cursussen, kringwerk, leerhuis en
  • Wisselt diepgang af met luchtigheid en humor.
  • Geeft samen met de diaconie invulling aan de maatschappelijke rol van de kerk in de samenleving en wil zich hierin ook manifesteren.

 

 • Organisatie en beleid:
  • Werkt van nature graag samen en zoekt verbinding.
  • Werkt samen met de kerkenraad en de andere predikant aan de opbouw van de gemeente
  • Geeft mede uitvoering aan het beleidsplan van de Regenboogkerk
  • Zoekt van harte mee naar (nieuwe) wegen van samenwerken met de andere wijkgemeenten.
  • Wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Protestantse gemeente in Hilversum en meebouwen aan hoe we in 2025 kerk willen zijn.

Hier een link naar de documenten die de beroepingscommissie ter beschikking stelt.

De vacature

Profielschets predikant Regenboogkerk

Profiel Regenboogkerk