Bijbelverhalen in beeld

Bijbelverhalen zijn een onuitputtelijke bron voor kunstenaars. Schilders, componisten, beeldhouwers, tal van kunstenaars brengen op hun manier Bijbelverhalen tot leven.

Op dinsdag 15 november gaat dominee Jetty Scheurwater met mensen daarover in gesprek en wisselt ervaringen uit.
Scheurwater: ‘Wat doen die uitingen met het verstaan van Bijbelverhalen? Verhalen komen doorgaans heel anders bij ons binnen. Wat zien, horen, voelen we, wat ervaren we? Hoe worden we verbonden met het verhaal van God met mensen?’

Oefeningen met de Bijbel
Dit is de tweede ‘oefening met de Bijbel’ die Scheurwater aanbiedt in het kader van het PgH-jaarthema ‘Verbonden’.
Iedereen is welkom in de Bethlehemkerk op 15 november van 10.30 tot 12.00 uur of ’s avonds van 19.30 tot 21.00 uur.
Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar programma@bethlehemkerk.nl met vermelding van datum en dagdeel.

Meer informatie over de andere oefeningen met de Bijbel vind je hier.