De Regenboogkerk is tijdens de huidige lockdown helemaal dicht, maar toch was de Groene kamer vrijdagavond 8 januari gevuld met catechisanten uit drie kerken, de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. Ze zaten virtueel op de banken en hingen in de gordijnen, zoals jullie kunnen zien aan de rondjes op de foto.

Deze bovenwijkse catechesebijeenkomst werd geleid door Aster Abrahamsen en Heleen Weimar en technisch ondersteund door onze jeugdouderling Wouter Sluis-Thiescheffer. Het programma Spacial chat (dat we ook gebruiken voor het koffiedrinken na de dienst) gaf ons de mogelijkheid om op een ongedwongen en speelse, maar ook inhoudelijk sterke manier met het thema (de zevende dag – rustdag) bezig te zijn.