De eerste serie lezingen over de vruchten van de Geest loopt vandaag uit op de hoop, die glanzende vrucht die wij ontvangen en door mogen geven. Wat mogen wij hopen voor onszelf, voor onze geliefde doden en voor de generaties na ons? En waar is deze hoop op gegrond?

In deze dienst noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en steken een kaars voor hen aan. Daarna vieren we, in verbondenheid met gelovigen en zoekenden van alle tijden en plaatsen, de Maaltijd van de Heer.

Thema: De hoop die in ons is
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Renze Sleeking
Lezingen: Jesaja 25: 6-9, Mattheüs 12: 15b-21, Romeinen 8: 18-25
Liederen: Psalm 130c, Lied 392, Lied 869: 1, 5 en 6, Lied 762, Lied 760, Lied 813, Lied 733, Lied 725, Lied 756: 1-6
Muziek: Ies Nijman, orgel; de cantorij onder leiding van Arno Rog; Jessica Rebel
Collecten: Thermometeractie voor Stichting Schuldhulpmaatje*, Plaatselijke kerk**, Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Truus en Willem Kroon, Irene van der Kooij
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: granaatappel
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kerkbezoek
–  U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren. Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.
– In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.
Wanneer de predikant en ambtsdragers naar het liturgisch centrum lopen en weer terug naar hun zitplaats hoeven zij geen mondkapje voor.
–  Om drukte in de garderobes te voorkomen, verzoeken we u om uw jas mee te nemen in de kerkzaal
–  Om in de kerkzaal op gepaste afstand van elkaar te zitten, wordt er steeds één stoel vrijgehouden tussen de kerkbezoekers. Alleen de kerkbezoekers die één huishouden komen, kunnen naast elkaar plaatsnemen.
Voor het eerste vak met zitplaatsen, het vak voor het orgel, blijft anderhalve meter afstand tussen gemeenteleden gelden voor gemeenteleden die om redenen niet willen of niet kunnen  worden gevaccineerd en gemeenteleden die wel gevaccineerd zijn maar vanwege hun gezondheid anderhalve meter afstand willen bewaren. Men houdt in dit vak steeds twee stoelen  afstand van de ander!
–  Na de zegen aan het einde van de dienst gaan de bezoekers weer zitten. Bezoekers kunnen op aanwijzing van de coördinatoren rij voor rij hun zitplaats verlaten.

Koffiedrinken
We vragen uw aandacht voor een goed verloop van het koffiedrinken na de kerkdienst. Op drie punten zal koffie en thee worden geschonken: in de hal en in de twee hoeken van de kerkzaal.
Kerkbezoekers uit het eerste vak, dat geldt als anderhalve-meter-vak, verlaten de kerkzaal op aanwijzing van de coördinator en halen koffie en thee in de hal.
De kerkbezoekers uit het tweede vak halen koffie en thee bij het koffiebuffet in de rechter hoek van de kerkzaal en de kerkbezoekers uit het derde vak en het vak van jongeren en cantorij halen koffie bij het koffiebuffet in de linker hoek.
Houdt u bij het verlaten van uw zitplaats voldoende afstand van elkaar en doe bij het lopen naar een uitgifteplaats uw mondkapje voor. Pak daar een kopje koffie of thee met melk en suiker en loop dan direct door naar een plekje elders in de kerkzaal. Verspreidt u zich zo veel mogelijk en blijft u, in gesprek met elkaar, op gepaste afstand van elkaar staan of zitten. U kunt dan het mondkapje af doen.
Gaat u een volgende kerkbezoeker begroeten of verlaat u de kerk, doe dan bij het lopen uw mondkapje voor.

Toelichting bij de collecten
* Thermometeractie voor Stichting Schuldhulpmaatje: In Hilversum hebben ongeveer 4.000 huishoudens (10%!) problematische schulden. Ongeveer 650 Hilversumse inwoners zitten in een schuldregeling. Door schaamte en hoop dat het wel in orde komt duurt het gemiddeld vijf jaar voordat mensen hulp zoeken.
In 2010 is de Vereniging Schuldhulpmaatje opgericht op initiatief van de kerken. Inmiddels zijn er maar liefst 3.000 maatjes actief. Dit zijn goed opgeleide gecertificeerde vrijwilligers. Zij helpen de hulpvragers en begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. Per jaar krijgen 10.000 mensen persoonlijke hulp van een maatje. Via de websites worden nog eens 80.000 mensen online met advies geholpen. Schuldhulpmaatje is dan ook een substantiële aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.
De diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) ondersteunen het werk van Schuldhulpmaatje door een thermometeractie en wordt er vanaf 21 november drie zondagen op rij voor Schuldhulpmaatje gecollecteerd.
Uw gift kunt u ook overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Schuldhulpmaatje’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** De Maaltijdcollecte is dit jaar bestemd voor Stichting Laleaua. Deze stichting zet zich in voor de Roma-gemeenschap in de wijk Boziaş in Târnăveni, Roemenië.
Kinderen dromen over de toekomst. Over wat ze graag willen worden. Waar ze willen wonen. Dromen geven hoop. Hoop doet leven.  Ook de Roma-kinderen dromen. Hun weg in het leven is niet eenvoudig. Ze starten het leven met een flinke achterstand vanuit een omgeving van armoede, discriminatie, en een gebrek aan stimulans vanuit huis. De dromen blijven. Die geven hoop.
Stichting Laleaua helpt deze Roma-kinderen om de wereld vanuit hoop en geloof tegemoet te treden. Door naast hen te lopen in hun kinderjaren, door hen te helpen op school en zo mogelijk in het vinden van een baan. In hun ontwikkeling van kind tot volwassene. Kleuters leren de basisvaardigheden die andere kinderen thuis leren. Als de kinderen de basisschoolleeftijd bereiken gaan zij naar de reguliere Roemeense school. Omdat zij vaak niet goed mee kunnen komen, komen zij na de lessen naar het programma After School van Laleaua, waar zij bijles krijgen en ook allerlei andere vaardigheden leren. Ook ondersteunt Laleaua de tieners met onderwijs in hun groei naar volwassenheid.
Op deze manier hoopt Laleaua dat deze kinderen de vicieuze cirkel van hun bestaan kunnen doorbreken. En dat geeft hoop op een betere toekomst!
Kort voor de coronapandemie maakte Tonke Koppelaar de documentaire ‘Makers van Morgen’ voor 2Doc.  In deze documentaire geeft een aantal van de Roma-kinderen die naar Laleaua komen, waaronder David en Sorin, een inkijkje in hun leven en in hun dromen. Deze indringende documentaire laat een glimp zien van hoe deze kinderen in het leven staan. En waar zij van dromen. Hier vindt u een bijpassend lied.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Laleaua’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.