De Vredesweek is dit jaar van 19 t/m 27 september, het thema dit jaar is ‘Vrede verbindt verschil’.
Lees hier waarom vredesorganisatie PAX voor dit thema gekozen heeft.
Ook in Hilversum wordt jaarlijks aan de vredesweek aandacht geschonken, dit jaar met onder andere de volgende activiteiten:

Vredeswandeling op zondagmiddag 20 september
De Raad van Kerken draagt ook dit jaar bij aan de vredeswandeling van het Platform Vrede Hilversum. Het thema van de wandeling is ‘Hoe gaan we met elkaar om’.
De wandeling start om 14.00 uur op de Kerkbrink met een ritueel waarbij zeven fakkels worden aangestoken en met bijdragen van verschillende organisaties. Daarna volgt een korte wandeling naar het gemeentehuis langs het MH17-monument, waar daarna nog volop ruimte is voor onderling gesprek.

Onthulling Vredespaal woensdag 23 september
Sinds 2014 wordt er midden in de Vredesweek in Hilversum jaarlijks een Vredespaal geplaatst en feestelijk onthuld. Op initiatief van de vrijzinnige geloofsgemeenschap ‘De Kapel’ worden individuen of instellingen in het licht gesteld die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het vreedzaam samenleven. Met deze zevende vredespaal worden de Hilversumse Wijkagenten collectief geëerd. Lees hier de uitgebreide motivatie voor deze keuze.
Naast de wijkagenten zijn vertegenwoordigers van de politie, de gemeente Hilversum, diverse belangenverenigingen, gemeenteraadsleden en de zes eerdere ontvangers van de Vredesprijs aanwezig.
Ook u wordt van harte uitgenodigd naar de onthulling te komen. Deze vindt plaats op woensdag 23 september om 19.00 uur in het Rosarium aan de Boomberglaan.
Vanwege de coronarichtlijnen wordt u wel verzocht u hiervoor op te geven via info@dekapel.nu.