De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. (Tekst Pax)

Thema: Vrede verbindt verschil (dit thema is aangereikt door Pax)
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra en Leen Pieter Smit
Lezingen: Daniël 1: 1-21, Psalm 86: 1-4 en Matteüs 6,: 24-34
Liederen: Psalm 85: 1, 3 en 4, Lied 302:1, Lied 137a, Psalm 86: 4 en 7, Lied 339b, Lied 1009, Lied 367j en Lied 1014
Muziek: Ies Nijman, organist en enkele zangers
Collecten: Wijkgebonden collecte: Alma Inloopershuis* 2. Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Fokko Bosker. Graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Cartoon Vredesweek 2020, Len Munnik
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 0-4 jaar.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren
Voor de dienst van 20 september hebben gemeenteleden van de secties 5, 8 en 9 tot woensdag 7 september voorrang, van donderdag tot en met zaterdag 15.00 uur kunnen de overgebleven plaatsen door iedereen gereserveerd worden via ‘Reservering kerkdienst‘.
Anders dan eerder vermeld is besloten dat ouders met kinderen altijd kunnen reserveren! Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Nieuwe aanpak van de collecten
In de afgelopen maanden kreeg u steeds de gelegenheid om uw bijdrage voor de collecten per bank over te maken. Voor de mensen die thuis de kerkdienst volgen blijft dit hetzelfde.
Met ingang van 20 september krijgen de mensen in de kerk gelegenheid om bij de uitgang (en dus niet tijdens de dienst) hun bijdragen te geven.
In de komende tijd zullen er steeds twee collecten op het rooster staan, vroeger waren dat er 3!
We vragen u de bijdrage voor de twee doelen in één collectezak te doen. Na afloop zal de opbrengst verdeeld worden (50/50) over die doelen.
Voor de afhandeling van de collecte zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24.

Toelichting op de collecten
*Wijkgebonden collecte
Het ‘Alma Inloopershuis’ in Almelo wil een laagdrempelige ontmoetingsplek bieden, waar mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben met ernstige aandoeningen, zonder afspraak binnen kunnen lopen. Het inloophuis is een zelfstandige stichting en wordt gerund door een coördinator en geschoolde vrijwilligers. In de gezellige huiskamer bieden gastvrouwen en heren bij een kopje koffie of thee een luisterend oor en persoonlijke aandacht aan ernstig zieke mensen. De wijkdiaconie Regenboogkerk collecteert voor dit doel omdat in juni ons gemeentelid Maarten Hoogendoorn bij het maken van de website pknhilversum.nl vrijblijvend uit de brand geholpen is door Jasper Smit, een kennis van hem. Jasper is als websitebouwer, maar ook omdat hij al tien jaar ernstig ziek is, nauw verbonden aan het Alma Inloopershuis. In plaats van een vergoeding voor zijn werk, koos Jasper voor een geldelijke ondersteuning voor het inloophuis. Maarten heeft daarom het Alma Inloopershuis voorgedragen als collectedoel voor deze wijkgebonden collecte, een initiatief waar de wijkdiaconie graag gehoor aan geeft.
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL67RABO0373711816, t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Alma Inloopershuis.
**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er weer een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave kunt u overmaken naar NL45RABO 0373 7225 91 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum. U kunt natuurlijk ook voor meerdere weken tegelijk een bijdrage overmaken. Bij voorbaat dank!