Een groep van twaalf vrijwilligers van de Regenboogkerk heeft zaterdag 2 april in de Albert Heijn voedsel ingezameld voor de voedselbank. Resultaat is dat zij uiteindelijk ongeveer 80 kratten vol voedsel en hygiëneproducten bij elkaar hebben gebracht, plus een collectebus vol geld.

Op 3 april is in de kerk na de dienst ook voedsel ingezameld, wat heeft geleid tot nog eens 10 volle kratten met voedsel en hygiëneproducten. Ook in de andere wijkgemeenten van de PGH is dat op 3 april gedaan. Al met al is er afgelopen weekend daarom veel bijeen verzameld voor de voedselbank.

Leuk en leerzaam
Met een groepje gemeenteleden bij de Albert Heijn staan is niet alleen nuttig maar ook leuk, gezellig en leerzaam. Het is een fijne manier van met elkaar iets doen, er komt een we-doen-dit-samen-gevoel uit voort, en het is leuk om met elkaar een bakje koffie te drinken, een praatje te maken en de handen uit de mouwen te steken. Bovendien komen er uit het publiek heel veel mooie reacties, mensen die laten weten dat ze blij zijn dat we daar staan.

Voedselbank blijft nodig
De voedselbank blijft nodig. Zoals één van onze gemeenteleden vertelde dat we eigenlijk eens moeten kijken en luisteren bij een uitgiftepunt van de voedselbank, omdat je daar kan merken hoe echt armoede is of hoe mensen klem kunnen zitten.

Bij deze dank aan allen die hebben bijgedragen, in het bijzonder Ina, Flora, Emmie, Marja, Michael, Jennette, Corien, Fokko, Marianne, Hans en Piet!