De aarde is rond de 4,57 miljard jaar oud. Als je met de bijbelse gegevens aan het rekenen slaat kom je hoogstens bij 5000 v.Chr. Wanneer we in de bijbel een visie op de schepping aantreffen kan dit dus geen geschiedenis zijn, dat wil zeggen historie. Het is voor een goed verstaan buitengewoon belangrijk in dit opzicht klare wijn te schenken. Dit is door de kerk, laten we het eerlijk onderkennen, vaak veel te weinig gebeurd en hierdoor zijn gelovigen in verwarring gebracht. Als de schepping geen historisch verhaal is, wat dan? Is het ethiek, een plaatsbepaling van God en mensen, een joodse mythe of een kunstzinnige verwerking van de betekenis van het leven? Wat is het voor ons vandaag?
In acht thema’s zullen deze vragen worden uitgewerkt door diverse sprekers.

Reserveren
Het Bijbelcafé kan – met maximaal 30 deelnemers, en met inachtneming van de anderhalve meter afstand – doorgang vinden in de caféhoek van de bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55.
De avonden beginnen om 20.00 uur en hebben een plenair gedeelte en een gespreksronde in kleinere groepen, vanaf ca. 21.15 uur. Men kan er ook voor kiezen om alleen de eerste helft van de avond bij te wonen.
Per avond kan er worden ingetekend via info@bijbelcafe.nl
Teksten worden, indien nodig, uitgedeeld.

Nalezen
De lezing van 23 september over Charles Darwin en het geloof in de schepping door Jurjen Zeilstra. kunt u nog eens nalezen op http://www.bijbelcafe.nl/page-5/page-9/

Programma
7 oktober: Een groen geloof, Aster Abrahamse
Er is een wereldwijde klimaatcrisis gaande. Een onvoorstelbaar grote problematiek die niemand geheel kan overzien. In deze roerige tijd zoeken velen naar houvast en naar oplossingen. Hoe nu verder? Wat kunnen we er aan doen om het tij te keren? En: is het allemaal echt zo erg?
Vaak worden dit soort vragen en het denken over de klimaatcrisis gedaan binnen de politiek en de wetenschap. In dit bijbelcafé wil Aster laten zien dat je ook als christen en theoloog hier iets over kunt zeggen. Hoewel er ten tijde van de Bijbel nog geen sprake was van een klimaatcrisis kunnen we toch, met het wereldbeeld wat ons vanuit de bijbel aangereikt wordt, met nieuwe ogen naar de klimaatcrisis kijken. In dit bijbelcafé wordt vanuit o.a. Groene Theologie (Trees van Montfoort) dit wereldbeeld verkend en gaan we bezig met vragen als:
Wat heeft God en geloven met de klimaatcrisis te maken?
Wat houdt een groen geloof in?
Welke handvatten reikt de christelijke traditie aan voor het omgaan met de klimaatcrisis?

21 oktober 2020:     Het universum als schepping, Willem Nijsse en Han Monsees
4 november 2020:   Hoe de schepping klinkt in klassieke muziek, Heleen Weimar
2021
3 februari:        Scheppingsbeelden van verschillende generaties, Kaj ten Voorde
17 februari:      Eén God en Schepper, Rianne ten Voorde
3 maart:           God schenkt ons de tijd, Erik van Halsema
17 maart:         Zondeval als harde pit, Wim Moehn

Zie ook  www.bijbelcafe.nl