Wat is er te doen

Voor elke leeftijd is er wel iets te doen in de Regenboogkerk. Hier vindt u een overzicht. De activiteiten voor de jeugd staan op de speciale jeugdpagina.

Heeft u interesse? Gebruik het contactformulier!

Ontwerp: Alfred Smid

Jaarthema

De vijf wijken en Vitamine G van de Protestantse gemeente Hilversum zullen net als in het vorige seizoen ook in het seizoen 2020-2021 weer met een gezamenlijk jaarthema werken. Het gekozen thema is ‘Schepping’.

Bijbelse scheppingsteksten, niet alleen uit Genesis, zullen centraal staan. De actualiteit zal geïnspireerd vanuit deze en andere teksten worden behartigd. Daarnaast zal het thema praktisch worden uitgewerkt in de richting van duurzaamheid. De bedoeling is om het niet alleen bij woorden te laten maar eveneens actief aan de slag te gaan.

In het kader van het jaarthema worden ook diverse vormende activiteiten aangeboden, waarvan de meeste bestemd zijn voor alle leden van de PGH.

Het Bijbelcafé kan op aangepaste wijze doorgaan. In de perioden september-november en februari-maart staan acht bijeenkomsten gepland. Daarbij worden de ontwikkelingen rond corona goed in de gaten gehouden.

In de periode november-januari is er een bovenwijks leerhuis, ‘Scheppingswerk van God en mensen’, telkens in een andere kerk. Gekozen kan worden tussen dinsdagmorgen en dinsdagavond.

Wij hopen dat ook het programma ‘Films in de Veertigdagen’, een samenwerking tussen de Protestantse gemeente Hilversum, de Oudkatholieke kerk en het Filmtheater, in het voorjaar van 2021 weer zal kunnen plaatsvinden en denken na over mooie films.

Wij willen u van harte uitnodigen om mee te doen met alle activiteiten, binnen, buiten of ‘boven’ de wijk. Actuele informatie hierover vindt u onder ‘Komende activiteiten’

Gespreksgroep geloofsopvoeding

Voor ouders met jonge kinderen is er op woensdagavonden in de winter een gespreksgroep over opvoeden en geloven. Wat wil ik overdragen aan mijn kind(eren)? Wat leer ik zelf in de omgang met kinderen? Wat is een goede kinderbijbel? Hoe kun je bidden met kinderen? Dergelijke vragen komen aan de orde. Het onderling uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar is een belangrijk doel van de gespreksgroep.
Ouders die de afgelopen twee jaar een kind hebben laten dopen krijgen persoonlijk een uitnodigingsbrief. Maar ook andere belangstellenden, bijvoorbeeld ouders die de keuze voor kinderdoop niet maken, zijn van harte welkom.

20+ Gespreksgroep

Oudere jongeren zijn welkom in onze altijd bruisende 20+ groep, die ongeveer eens in de maand, meestal op dinsdagavond, bij een van de leden thuis samenkomt. Het is een groep die naast belangstelling voor stevige onderwerpen veel aandacht kent voor het delen van ervaringen en gezelligheid. Deze groep wordt begeleid door ds. Jurjen Zeilstra.

Bijbelleesgroep

(voorheen Basiscursus bijbellezen)

De Bijbel is een belangrijk, maar niet makkelijk toegankelijk boek. De basiscursus bijbellezen wil helpen om bijbelteksten beter te begrijpen. Welke hulpmiddelen kun je gebruiken, welke methodes kun je volgen? En wat is de wisselwerking tussen bijbellezen en geloven? In iedere bijeenkomst staat een tekst centraal die door één van de deelnemers is aangedragen.
De cursus is bedoeld voor iedereen die graag in een groep, samen met anderen, wil lezen en van elkaar wil leren, en voor zowel beginners als meer ervaren bijbellezers.

De cursus wordt geleid door ds. Heleen Weimar.
Contactpersoon is Fieke van Harmelen.

60+ groep

Iedere eerste en derde donderdag van de maand wordt er in de Regenboogkerk een middag voor gemeenteleden georganiseerd. Iedereen die onderling contact, verbinding en gezelligheid zoekt is welkom van 14.30 tot 16.30 uur. Het programma kan variëren van een lezing over een interessant onderwerp tot een gezamenlijke maaltijd. In Kerkbrink en in de nieuwsbrief worden de activiteiten aangekondigd. Als het onderwerp u aanspreekt bent u van harte uitgenodigd.

We starten dit seizoen op donderdag 3 oktober en stoppen op 28 mei 2020 en hopen weer veel (nieuwe) mensen te mogen verwelkomen. Voor vervoer kunt u tot de woensdagavond ervoor mailen naar j.johannadewitt@gmail.com (Joke) of bellen naar Janet de Witt, tel. 06-20772305. 

Gespreksgroep Eigentijds Geloven

Deze gespreksgroep komt één keer per maand bijeen, op donderdagmorgen, bij één van de deelnemers thuis. We bespreken diverse onderwerpen die ons geloof raken en dat kan variëren van een door een deelnemer ingebracht thema, opmerkelijke artikelen in dagbladen, preken van onze predikanten, tot één of meer gedeeltes uit een nieuw verschenen boek.
De meeste deelnemers zijn al wat ouder, maar de belangstelling voor nieuwe opvattingen is er nog steeds.

Bijbels koken met een goed gesprek

Wat is er gezelliger dan samen eten met familie of vrienden? Lekker eten, een glaasje, en natuurlijk een goed gesprek. Dat is de basis van ‘Bijbels koken met een goed gesprek’. We nodigen je uit om zelf aan de slag te gaan. Nodig een paar mensen uit om bij jouw thuis, aan jouw tafel, te komen eten. Mensen uit je buurt, mensen die je misschien wel via de kerk kent, mensen met wie je graag een gesprek wil hebben over wezenlijke dingen van het leven, over je geloof, over dingen die jou en jullie bezighouden. Op een gezellige en smakelijke manier.

Het eten kan bijbels geïnspireerd zijn. In het kookboek BIJBELS CULINAIR van Han Wilmink (ISBN 978 90 435 1459 0) vind je tal van leuke, goed uitvoerbare recepten, met daarbij een korte toelichting over het ontstaan en het gebruik van deze gerechten. Soms ook met een verwijzing naar een bijbeltekst. Ook op internet zijn passende recepten te vinden. Het is leuk om met elkaar te koken, en  je hoeft het echt niet ingewikkeld te maken!

We hopen dat ‘Bijbels koken met een goed gesprek’ een sneeuwbaleffect zal hebben: nodig zelf een paar mensen uit, die vervolgens weer andere mensen uitnodigen en zo kan het doorgaan.

Wandelen met…

een vraag, een woord, een gedicht of een tekst. De kracht van het wandelen zit ‘m in de eenvoud. Je hebt er nauwelijks iets voor nodig en het is een vorm van bewegen waarbij je een goed gesprek kunt voeren. Tijdens het wandelen wordt een kaartje uitgereikt met een thema dat als uitgangspunt voor een gesprek kan worden gebruikt. En natuurlijk verliezen we de mooie natuur niet uit het oog. Ook wandelaars vanuit andere wijkgemeenten zijn van harte uitgenodigd!

Wanneer wandelen we? Op elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.45 uur met ergens onderweg een kopje koffie of thee. Op Facebook, de website en in de nieuwsbrief lees je waar we starten.
Geef je tot een dag van tevoren op bij Conny: connyroozendaal@hetnet.nl, tel. 035-6213534 of bij Flora: vandijkendaal@hotmail.com, tel. 035-6244702.

Als bijdrage vragen we je €2 mee te nemen en niet te letten op buienradar, we gáán gewoon. 

Bijbelcafé

Bovenwijkse activiteiten

Bijbelcafé

In samenwerking met de Bibliotheek Hilversum organiseert de Protestantse gemeent Hilversum elk jaar een serie avonden over een thema, waar trouwe kerkgangers én mensen die nooit in een kerk komen met elkaar in discussie kunnen gaan.

In de perioden september-november en februari-maart staan acht bijeenkomsten gepland. Daarbij worden de ontwikkelingen rond corona goed in de gaten gehouden. We kunnen op een verantwoorde wijze bijeenkomen in het restaurant van de Centrale Bibliotheek aan de ’s-Gravelandseweg met maximaal 30 deelnemers en voorintekening.
Sprekers zijn de PgH-predikanten. Zij zullen vanuit verschillende invalshoeken het thema ‘Schepping’ inleiden.

Meer informatie hierover vindt u op www.bijbelcafé.nl

Filmcyclus

Wij hopen dat het programma ‘Films in de Veertigdagen’, een samenwerking tussen de Protestantse gemeente Hilversum, de Oudkatholieke kerk en het Filmtheater, in het voorjaar van 2021 weer zal kunnen plaatsvinden en denken na over mooie films. Maar of dit door kan gaan is nog niet bekend.

Leerhuizen, leeskringen en cursussen

In de loop van het seizoen is er een keur aan leerhuizen, leeskringen en cursussen, waarover u nadere informatie kunt lezen bij de ‘Komende activiteiten’.

Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke organisatie; zij werkt voor de vrijlating van gevangenen die vanwege hun politieke of godsdienstige overtuiging of vanwege hun etnische afkomst, geslacht of huidskleur gevangen zitten, mits ze geen geweld hebben gebruikt.
Als politieke gevangenen wèl geweld hebben gebruikt pleit Amnesty International voor een eerlijk proces. En zij streeft voor alle gevangenen naar afschaffing van de doodstraf.

In de kerk worden een paar keer per jaar brieven aangeboden die u kunt versturen. Die brieven zijn gericht aan regeringsleiders met het verzoek om vrijlating of een eerlijk proces van een specifieke gevangene in hun land of om een onderzoek in te stellen naar gerechtelijke misstanden. Daarnaast kunt u meedoen aan bliksemacties op de website www.amnesty.nl. Een enkele keer is er een handtekeningenactie voor een speciaal doel of verkoop van producten ten bate
van Amnesty International.