Wat is er te doen

Voor elke leeftijd is er wel iets te doen in de Regenboogkerk. Hier vindt u een overzicht. De activiteiten voor de jeugd staan op de speciale jeugdpagina.

Heeft u interesse? Gebruik het contactformulier!

Jaarthema ‘Geïnspireerd leven’

Het gezamenlijk jaarthema van de PgH-gemeenten voor dit seizoen heeft als titel ‘Geïnspireerd leven’. Dit is gebaseerd op Galaten 5: 22 tot en met 24, waarin het gaat over de vrucht van de geest. Het gaat om waarden die God aan mensen geven wil om te ontwikkelen in hun leven. Voorbeelden hiervan zijn waarden als goedheid, hoop, liefde, geduld.

Aan het jaarthema zijn twee leesroosters gekoppeld, het eerste in de periode oktober-november 2021, het tweede in de periode april-mei 2022. Daarnaast is er een bijbel-gesprekskring, waar in veertien interactieve bijeenkomsten steeds één van de waarden centraal staat. Iedere bijeenkomst staat onder leiding van één van de PgH-predikanten op telkens een andere locatie.
In het Bijbelcafé wordt op meer seculiere wijze aangehaakt bij het jaarthema.

Afbeelding:   ‘Geïnspireerd leven’ (14 duiven – wind – vruchten – spelen met de wind…), Alfred Smid 

Ontmoeten bij de koffie

Een inloopochtend op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen van jong tot oud is uitgenodigd in onze kerk voor een ontmoeting, een rustpunt, een gesprek en natuurlijk koffie en thee. Van harte welkom!

Jaap en Leny Vermeulen

20+ Gespreksgroep

Ongeveer eens in de maand ontmoeten oudere jongeren elkaar in onze altijd bruisende 20+ groep. Meestal is deze samenkomst op de tweede dinsdagavond van de maand en altijd bij een van de leden thuis. Het gaat om een deels bovenwijkse groep met vooral twintigers en dertigers, die naast belangstelling voor stevige onderwerpen veel aandacht kent voor het delen van ervaringen en gezelligheid.

Bijbelleesgroep

De Bijbel is een belangrijk, maar niet makkelijk toegankelijk boek. De basiscursus bijbellezen wil helpen om bijbelteksten beter te begrijpen. Hoe kun je stap voor stap ontdekken wat er in bijbelteksten wordt gezegd? Welke hulpmiddelen kun je gebruiken? En wat is de wisselwerking tussen bijbellezen en geloven? In de bijbelleesgroep komen zulke vragen aan de orde aan de hand van teksten die door de deelnemers worden ingebracht.
De groep is bedoeld voor iedereen die graag samen met anderen wil lezen en van elkaar wil leren, voor zowel beginners als meer ervaren bijbellezers.

De bijbelleesgroep wordt geleid door ds. Heleen Weimar.

60+ groep

Iedere eerste en derde donderdag van de maand wordt er in de Regenboogkerk een middag voor gemeenteleden georganiseerd. Iedereen die onderling contact, verbinding en gezelligheid zoekt is welkom van 14.30 tot 16.30 uur. Het programma kan variëren van een lezing over een interessant onderwerp tot een gezamenlijke maaltijd. In Kerkbrink, in de nieuwsbrief, en op deze website (Komende activiteiten) worden de activiteiten aangekondigd. Als het onderwerp u aanspreekt bent u van harte uitgenodigd.

Vanwege de coronamaatregelen is er in november en december helaas geen 60+ bijeenkomst. We hopen dat we in januari 2022 weer bij elkaar kunnen komen. Het seizoen stopt op 19 mei.

Gespreksgroep Eigentijds Geloven

Deze gespreksgroep komt één keer per maand bijeen, op donderdagmorgen, bij één van de deelnemers thuis. We bespreken diverse onderwerpen die ons geloof raken en dat kan variëren van een door een deelnemer ingebracht thema, opmerkelijke artikelen in dagbladen, preken van onze predikanten, tot één of meer gedeeltes uit een nieuw verschenen boek.
De deelnemers zijn al wat ouder, maar de belangstelling voor nieuwe opvattingen is er nog steeds. Mocht u meer willen weten over deze gespreksgroep, dan kunt u contact opnemen met Rita Dogterom.

Wandelen met…

een vraag, een woord, een gedicht of een tekst. De kracht van het wandelen zit ‘m in de eenvoud. Je hebt er nauwelijks iets voor nodig en het is een vorm van bewegen waarbij je een goed gesprek kunt voeren. Tijdens het wandelen wordt een kaartje uitgereikt met een thema dat als uitgangspunt voor een gesprek kan worden gebruikt. En natuurlijk verliezen we de mooie natuur niet uit het oog. Ook wandelaars vanuit andere wijkgemeenten zijn van harte uitgenodigd!

Wanneer wandelen we? Op elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.45 uur met ergens onderweg een kopje koffie of thee. Kosten €3.
Op deze website onder ‘Komende activiteiten‘ leest u waar we starten.
U kunt u tot een dag van tevoren opgeven.

Bovenwijkse activiteiten

Bijbelkring 2021-2022: Geïnspireerd leven

Er zijn vele waarden die God aan mensen geven wil, om te ontwikkelen in hun leven. Zij worden in de bijbel ‘Vruchten van de Geest’ genoemd. In veertien interactieve bijeenkomsten zal in het seizoen 2021/2022 telkens één van deze waarden centraal staan. Deze Hilversum-brede gesprekskring wordt afwisselend door één van de predikanten van de PgH geleid, in één van de protestantse kerken van Hilversum.
Tijd: om de veertien dagen op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur.
Meer informatie vindt u hier.

 

 

Bijbelcafé: deugden, miskleunen en goede daden

Acht boeiende avonden over ons verlangen naar leven met idealen, over ons onvermogen idealen te evenaren en over hoe we dan toch tot goede daden kunnen komen.
Vanouds staan tegenover de idealen van de zeven deugden ‘zeven doodzonden’. De deugden werden aangeprezen. Miskleunen was niet alleen asociaal, maar ook verzet tegen God en zijn orde. Waar op werd gehoopt waren goede werken op aarde, niet toevallig ook zeven in getal. De meeste mensen geloofden dat daar in de hemel een schat mee gepaard zou gaan. Dat is vandaag wel anders. Wie zal er in de toekomst over ons een oordeel vellen?

In seizoen 2021-2022 is er voor de twaalfde keer weer een breed Bijbelcafé in de Centrale Bibliotheek aan de ’s-Gravelandseweg 55 in Hilversum. Nationale experts en lokale predikanten nemen je mee langs zeven verschillende perspectieven. Na een lezing van een uur praten we met elkaar verder in de caféhoek van de bibliotheek; en de bar is open.

De bijeenkomsten zijn steeds op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie hierover vindt u op www.bijbelcafé.

Filmcyclus in de Veertigdagentijd

Voor de Veertigdagentijd in 2022 is opnieuw het plan om in samenwerking met de Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, het Filmtheater aan de Herenstraat en met alle wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum een filmcyclus te organiseren. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd programma met zowel expliciet religieuze films als andere films waarin een religieuze verdieping is verwerkt. Elke film wordt zowel in de middag als in de avond vertoond en door één van de voorgangers ingeleid en in de wandelgangen nabesproken.

De juiste tijden van de films worden vermeld op de site van het Filmtheater en op deze website bij ‘Komende activiteiten‘.

Bijbelcafé

 

 

 

Filmtheater Hilversum

Leerhuizen, leeskringen en cursussen

In de loop van het seizoen is er een keur aan leerhuizen, leeskringen en cursussen. Nadere informatie hierover kunt lezen bij de ‘Komende activiteiten’.

Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen 50 jaar sterk uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

In de Regenboogkerk willen we hieraan ons steentje  bijdragen door regelmatig na de kerkdienst brieven aan te bieden die u kunt sturen. Die brieven zijn gericht aan regeringsleiders met het verzoek om vrijlating of een eerlijk proces van een specifieke gevangene in hun land of om een onderzoek in te stellen naar gerechtelijke misstanden.

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de meest recente acties is te vinden op website www.amnesty.nl.

Contactpersoon is Noor van der Heide