Over de wijkgemeente Regenboogkerk

Zo willen wij wijkgemeente Regenboogkerk zijn: Met elkaar en met de wereld ‘vierend, lerend en dienend’ het bevrijdende werk van God steeds beter gaan begrijpen en ervaren.

Ook willen wij steeds opnieuw concreet gestalte geven aan de opdracht God lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en de naaste als onszelf.

De Regenboogkerk is een modern kerkgebouw. De naam van de kerk verwijst naar de regenboog, het teken van Gods trouw. Het is een open gebouw, waarin het licht van boven een belangrijke rol speelt.

De naam Regenboogkerk verwijst ook naar ons streven te functioneren als een kleurrijke geloofsgemeenschap, open en gastvrij, waar velen zich thuis kunnen voelen en waar iets van uit gaat in de samenleving. Concreet betekent dit dat we proberen een pluriforme wijkgemeente te zijn, waarin oog is voor schakeringen van het protestantisme en waarin bereidheid is open te staan voor elkaars gedachtegoed en geloofsbeleving.

De Regenboogkerk is actief betrokken bij het streven naar vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook zijn we solidair met medemensen in onze omgeving, bereid tot meedenken, samenwerking en hulp. Wij vertrouwen dat Gods Geest ons bemoedigt en inspireert, ook op plaatsen en momenten die wij niet (kunnen) organiseren.

Wij ontmoeten u graag in onze geloofsgemeenschap!

Met vier andere wijkgemeenten in Hilversum vormen we de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Meer over de organisatie vindt u hier.

De Regenboogkerk staat vermeld op ‘wijdekerk’, de website die mensen met een andere seksuele geaardheid dan die van hetero, afgekort LHBT-ers, ondersteunt bij het vinden van een kerk. Op de kaart van ‘wijdekerk’ verschaffen kerken inzicht in de mate waarin zij geaccepteerd worden. Met onze vermelding weten de mensen uit de LHBT-groep, dat ze in onze wijkgemeente welkom zijn, ambtsdrager kunnen worden en dat hun verbintenis kan worden gezegend.