In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 28 juni spraken de zes geloofsgemeenschappen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) hun commitment uit aan het proces PgH 2025 zoals geschetst in het ‘Beleidsplan 2020 en verder’.

Het Breed moderamen had hen gevraagd expliciet aan te geven mee te werken aan een vernieuwde opzet van de PgH.

Erik van Halsema, waarnemend voorzitter van de Algemene Kerkenraad, zei in de vergadering van 28 juni blij te zijn dat alle PgH-gemeenten hun noodzakelijke steun aan het proces hebben uitgesproken. Het volledige bericht kunt u hier lezen.