In de dienst van zondag 26 september nemen we afscheid van Marianne van Gilst als ouderling van sectie 1, van de jeugdouderlingen Duco en Wenda Bergsma en van de diakenen Peter Bras en Leen Pieter Smit. We willen hen hartelijk danken voor hun getoonde inzet.

Hennie Bikker, ouderling van sectie 2, neemt ook de coördinatie van sectie 1 op zich, ondersteund door Marianne die actief blijft als medewerker van sectie 1. Duco en Wenda zullen zich actief blijven inzetten voor het jeugdwerk in onze kerk. 

Nieuwe ambtsdragers
Naast dat we afscheid nemen van een aantal ambtsdragers, verheugt het ons u te kunnen meedelen dat in de dienst van zondag 26 september ook drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, te weten:
Marja van Tol en Hans Mol als diakenen en Sophia Rebel als sectieouderling van sectie 5.
Wij zijn blij met deze nieuwe ambtsdragers en dankbaar dat we met elkaar en samen met alle andere gemeenteleden ons geroepen mogen voelen om vorm en inhoud aan de kerk van Christus in Hilversum te geven.

De kerkenraad