Wat Mattheüs schrijft over Jezus’ geboorte, over zijn afkomst en over zijn bestemming, zegt iets over hoe wij in geloof ook naar onze eigen levens mogen kijken. Onze levensverhalen hoeven geen vanzelfsprekende aaneenschakeling te zijn van gebeurtenissen. God schept met ons steeds weer een nieuw begin en maakt zo zijn belofte waar.

Thema: De geboorte als een nieuwe schepping
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Michael de Jong
Lezingen: Micha 5:1-4a, Johannes 1:1-9, Matteüs 1:18-25
Liederen: Lied 477: 1, 3-5, Lied 496, Lied 301c, Lied 498, Lied 521: 1 en 4, ‘Stille nacht’, Lied 527, ‘Kind van het licht’, Lied 486
Muziek: Marlies Pestman, Emmie Oosterom, Arno Rog, Hans van Eijk, Jessica en Daniël Rebel, Henk van Dijk
Collecten: KiA: werelddiaconaat, Plaatselijke kerk
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Kees Koopmans en Cathelijne van Straalen
Koffieschenken: Tiny en Paul Lantinga, Janet de Witt en Liesbeth Wouters
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Nikola Saric, ‘Geburt Christi’
Klik hier om de liturgie te downloaden