Dit jaar is het honderdste geboortejaar van de kerkmusicus Frits Mehrtens. Reden om stil te staan bij diverse geliefde liederen waarvan hij de melodieën schreef. Denk aan: Jezus die langs het water liep, Alles wat over ons geschreven is, De aarde is vervuld, Zingt voor de Heer een nieuw gezang.

Wij doen dit op donderdag 29 september van 20.00-22.00 uur in de Regenboogkerk. Een zanggroep onder leiding van Arno Rog begeleidt de samenzang, Wim Kloppenburg vertelt over de achtergrond van de liederen en Heleen Weimar licht een paar bijzonderheden in de teksten toe. Er is ook een kleine expositie.