Tot en met 15 augustus staat elke zaterdagmorgen de deur van onze kerk open en kunt u van 10.30 tot 12 uur binnenlopen om, als u wilt een kaarsje te branden, een gebedsintentie te schrijven of gewoon even rustig te zitten. De gebedsintenties worden de volgende dag in de eredienst in de voorbeden meegenomen. Ies Nijman en Ton Oosterom zorgen om en om voor achtergrondmuziek op orgel of piano.

Na het verlaten van de kerkzaal kunt u een kopje koffie of thee drinken, bij mooi weer buiten bij één van de statafels, bij slecht weer binnen als er niet te veel mensen in de kerk zijn. Voel u welkom om zaterdagmorgen binnen te komen!

Natuurlijk zijn we gebonden aan alle richtlijnen van het RIVM. Zo zal bij binnenkomst aan u worden gevraagd of u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft zoals hoesten, keelklachten en dergelijke. Bij deze klachten mag u de kerk niet in.
Daarom vragen wij voor ieders veiligheid om vóór een bezoek aan de kerk goede nota te nemen van de bijlage ‘Triage bezoeker Regenboogkerk’.
Ook binnen houden we ons strikt aan de anderhalve-meter norm en hygiëneregels, u wordt  hierin de weg gewezen. We zullen steeds maximaal tien mensen in de kerkzaal toelaten, zodat tijdens de inloop een rustige sfeer bewaard blijft. De kans bestaat dus dat u even moet wachten.