We beginnen met de eerste serie over de vruchten van de Geest, in het kader van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’. Vandaag gaat het over de allerbelangrijkste vrucht (volgens Paulus) en dat is de liefde. Maar het is een vrucht met stekels. Want Jezus roept ons op om niet alleen lief te hebben wie wij lief vinden, maar ook onze vijanden.

Na de dienst wordt de nieuwe expositie geopend. Ook is er gelegenheid voor wie dat wil om met elkaar na te praten over het thema van de dienst in een ‘keek op de preek’.

Thema: Met liefde!
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Renze Sleeking
Medewerking:
Lezingen: Spreuken 15: 15-17, Mattheüs 5: 43-48, 1 Korintiërs 13
Liederen: Psalm 84: 1 en 6, Lied 329, Psalm 117d, Lied 322: 1 en 2, Lied 838: 1, 2 en 4, Lied 858, Lied 974: 1, 3, 4 en 5, Lied 791
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk**, JOP geloofsopvoeding***
Ontvangst: Leden van sectie 4
Kinderdienst: Kees Koopmans
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Ahava
Lector: Erik van den Berg
Klik hier om de liturgie te downloaden

Geen reservering meer nodig voor kerkbezoek
Met ingang van 25 september 2021 is de verplichte anderhalvemeterregel vervallen. Daarmee vervalt ook de noodzaak voor reservering. U kunt de kerkdiensten dus zonder reserveren bezoeken. Het vak voor het orgel is bedoeld voor mensen die anderhalve meter afstand willen/moeten houden. Dit om mensen die niet beschermd zijn een veilige plek te geven. Verder geldt natuurlijk: geef elkaar de ruimte.
Meer informatie over kerkbezoek en coronamaatregelen in onze kerk kunt u hier lezen. We ontmoeten u graag weer in ons kerkgebouw!

Toelichting bij de collecten
* Thermometeractie noodhulp Thailand: In Thailand heerst momenteel een schrijnende situatie door corona en de bijbehorende maatregelen. Daarom wordt er in alle Hilversumse (wijk)gemeenten van de PgH een thermometeractie gehouden om steun te kunnen bieden.
Zendelingen Sijmen en Annelies den Hartog wonen in Thailand. Zij zijn geschrokken van hoe de coronamaatregelen de bevolking hard treffen. Mensen mogen hun dorp niet verlaten en zitten daardoor veelal zonder werk en inkomen. Samen met lokale christenen zijn ze daarom een nood-voedselprogramma gestart om degenen die niet rond kunnen komen te helpen.
Hulp bieden kan voor ongeveer 10 euro per week per gezin. Het plan is om in ieder geval twee maanden lang iedere week voedselpakketten uit te delen aan degenen die het moeilijk hebben. Qua menskracht kunnen er vanuit de kerk 50 tot 75 gezinnen ondersteund worden, maar daarvoor zijn de financiën nog niet toereikend. De GZB heeft al € 2.000 toegezegd, maar 75 gezinnen helpen kost in totaal € 6.750. Er is dus nog € 4.750 nodig!
Uw bijdrage is daarom heel hartelijk welkom tijdens de collecte op 26 september, 3 oktober en 10 oktober. U kunt uw gift ook overmaken op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding ‘Corona noodhulp Thailand’. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

 

 

 

 

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** JOP, geloofsopvoeding: christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag samenwerken met de kerk. Jong Protestant (JOP), de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. U kunt dit werk ondersteunen met een bijdrage op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘JOP’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.