Zonder voorbehoud. Geen reiszak, geen kopergeld. Wel toegerust met ‘macht’ over onreine geesten. Worden wij op dezelfde wijze gezonden? Wat zijn onze onreine geesten? En hebben wij macht over hen? Welk stof schudden wij van onze voeten?

Thema: Twee aan twee uitgezonden
Voorganger: pastor Wim Vlooswijk
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Liesbeth Wouters
Lezingen: Jesaja 52:1-6, Marcus 6: 6b-13
Liederen: Lied 280, Lied 301c, Lied 305, Lied 85a, Tussentijds 73, Lied 542, Gezangen voor liturgie 654
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Kees Koopmans of Fokko Bosker
Bijzonderheden: Afbeelding: Twee aan twee uitgezonden
Lector: Mies Vogelsang
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Uw bijdrage voor de Diaconie kunt u overmaken op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we,  als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.