Met ingang van 11 oktober starten we op basis van ons jaarthema ‘Schepping’ met het bovenwijks leesrooster over de Scheppingsdagen. In dat kader zal in alle kerken van de PgH de komende zeven zondagen steeds een dag uit de Schepping worden behandeld.

Deze zondag horen we van de eerste scheppingsdag. Hoe chaos veranderde door de komst van het licht. En hoe de evangelist Johannes vele eeuwen later zou schrijven dat ‘licht’ voor ons manier is om leven te zien in al haar kleuren. Schepping betekent in het christelijk geloof ook altijd herschepping, begin en einde hebben alles met elkaar te maken.

Thema: Dag van licht en leven
Voorganger: Jacoline Batenburg
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Michael de Jong
Lezingen: Genesis 1: 1-5; Johannes 1: 1-5
Liederen: Lied 657: 1 en 2, Lied 67a: 1, 2 en 4, Lied 600: 3 en 4, Lied 517: 1,3 en 5, Lied 367e; Lied 513: 1, 3 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 of 5 zangers van de cantorij o.l.v. Arno Rog
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Fokko Bosker, zie protocol kinderen 4-12 jaar
Tienerdienst: Dirk van Dijk
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: De eerste dag, Bob Pestman
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Nieuwe aanpak van de collecten
De collecten kunt u vanaf nu voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen hieronder vermeld worden.

Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Toelichting bij de collecten
*Thermometeractie: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage te storten op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. thermometeractie.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er weer een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave kunt u overmaken naar NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Reserveert u daarom op tijd, want vol is vol!
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.