Alle vier evangelisten vertellen over de doop van Jezus in de Jordaan en allemaal leggen ze eigen accenten als het gaat om de betekenis van dit gebeuren. Wat Mattheüs eruit laat springen is dat gedoopt worden alles te maken heeft met het zoeken naar gerechtigheid.

In deze dienst vieren we ook de doopgedachtenis. Voor de kinderen en de volwassene die het afgelopen jaar zijn gedoopt, steken we de doopkaars weer aan.

Thema: Om alle gerechtigheid te vervullen
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Arja Haak
Lezingen: Jesaja 42: 1-7, Mattheüs 3: 13-17
Liederen: Iona 1-44, Lied 301k, Psalm 103e, Lied 459, Lied 701, Lied 529, Lied 356: 1, 3, 6 en 7, ‘Te doen gerechtigheid’
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk, Pastorale arbeid
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Esther Sluis-Thiescheffer en Jessica Rebel
Tienerdienst: Saskia Baas en Duco Bergsma
Koffieschenken: Tieners
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Er is oppas voor de kleine kinderen. Afbeelding: doop van Jezus, Jeltje Hoogenkamp
Klik hier om de liturgie te downloaden