De kerkenraad heeft het voornemen om een paar keer per jaar een gemeentelunch met een thema te organiseren. Dit om elkaar te informeren en contact met elkaar te onderhouden.

Het thema op 12 juni was het toenemend tekort aan gemeenteleden in werkgroepen, commissies en kerkenraad waardoor er overbelasting dreigt voor een aantal gemeenteleden. De verschillende taken kunnen echter ook opgesplitst worden in kleinere deeltaken.

Het was stralend weer. Buiten stonden diverse tafeltjes met daarbij leden van de verschillende werkgroepen en commissies binnen de kerk. Zij lieten, soms op ludieke wijze, zien welke werkzaamheden zij verrichten en welke vacatures er zijn.
De luie ‘vacature’ bank van Hilco en Gea won de hoofdprijs. Het was een geanimeerde lunch en veel gemeenteleden hebben zich opgegeven voor een taak of deeltaak.

Er zijn echter nog de volgende taken of deeltaken te vervullen:

  • Medewerker ‘Zobri team’ voor het maken van de zondagsbrief. Meer informatie: jobenelsklomp@chello.nl;
  • De expositiecommissie vraagt een secretaris;
  • De diaconie vraagt een diaken en ook:
  • medewerkers tijdens de zomermarkt zaterdag 10 september;
  • Medewerkers tijdens voedselbankacties;
  • Organisator paasgroetenactie aan gedetineerden;
  • Organisator kerstzang op plein voor de kerk;
  • De cantorij zoekt koorleden;
  • De tuingroep zoekt medewerkers;
  • Er worden chauffeurs gezocht voor personenvervoer van en naar de kerk en ook een organisator van dit vervoer. Informatie bij erikvandenberg1940@ziggo.nl

We hopen dat u zich alsnog opgeeft voor één van de taken bij een van de leden van het voorbereidingsteam: Hilco Griffioen, Gea Rozenberg, Maarten Hogendoorn, Evelien Bouwmeester en Marja van Tol.