Voor velen is de zomerperiode een tijd van bezinning op het dagelijkse leven. Deze zondag lezen we samen uit Prediker 9, die schrijft: ‘geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven’.

Thema: Eet je brood met vreugde
Voorganger: Joyce Ronday
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Michael de Jong 
Lezingen: Prediker 9: 7-11
Liederen: Lied 90: 1, 2 en 8, Lied 301c, Lied 981, Lied 333, Lied 720, Lied 747: 1, 4 en 7, Lied 718
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KIA/zending (Egypte)*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de vakantie
Koffieschenken: Janet de Witt en Liesbeth Wouters
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Druivenoogst in de Douro vallei
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* KIA zending; Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kerkinegypte.

  ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.