Op deze zondag ‘Zingt!’ gaat het over ontferming / barmhartigheid als vrucht van de Geest. Natuurlijk denken we dan aan de Samaritaan die met ontferming wordt bewogen wanneer hij een mens gewond langs de weg ziet liggen. En Paulus spoort ons aan om barmhartigheid gepaard te laten gaan met blijmoedigheid.

Thema: Ontferming (barmhartigheid) is een daad
Voorganger: Jetty Scheurwater (predikant Bethlehemkerk)
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Hans Mol
Lezingen: Jezus Sirach 18: 8-14, Romeinen 12 : 3-8, Lucas 10: 25-37
Liederen: Lied 272: 1, 2 en 4, Lied 301j, Lied 66: 1 en 3, Lied 72: 1, 4 en 7, Lied 338b, Hemelhoog 100, Lied 1005:1, 2 en 5 (ned.), Lied 650: 1-7
Muziek: Henk van Dijk, orgel
Collecten: KiA: Jeugddorp De Glind*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Janny en Theo van Doorn
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Barmhartige Samaritaan, Bert Bouman, uit: Woord voor woord
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* KiA: Jeugddorp De Glind: Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Meer informatie over ‘Jeugddorp De Glind’ vindt u hier. 
Uw bijdrage voor dit belangrijke werk kunt u overmaken op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Jeugddorp De Glind’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte helpt u mee om de kosten die met de predikantsformatie(s) binnen de PgH gemaakt worden te dekken. Per saldo wordt deze collecte daarmee toegevoegd aan de Actie Kerkbalans van dit jaar, die, zoals u weet, elk jaar een beetje lager wordt. Deze collecte beveelt het CvK dan ook graag bij u aan.
U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.