God schiep de mens als man en vrouw, zo klinkt het op de zesde dag van het scheppingsverhaal. Maar wat betekent dat precies? Schept dat ruimte voor eigenheid? Of ligt het gevaar van ongelijkwaardigheid op de  loer? Uit het gesprek tussen Jezus en een groepje Schriftgeleerden blijkt dat deze vragen steeds opnieuw aandacht verdienen. Leven in Gods licht is leven in verbondenheid, zo houdt Jezus ons voor.

Thema: Leven in verbondenheid
Voorganger: Christine van den End
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Michael de Jong
Medewerking: Film:  Alfred Smid
Lezingen: Genesis 1, 24-31; Marcus 10, 2-9
Liederen: Iona 44:1-4, Kyrië 19 Dienstboek, Lied 103e, Lied 277, Lied 16b, Lied 791:1, 2 en 4. Zangen van zoeken en zien 210, Zangen van zoeken en zien 25:1, 2 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Vrije Wijkcollecte bestemd voor Beiroet*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Annet Bleumink- Houtman, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Chagall, Schepping
Lector: Adrienne Zeilstra
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Vrije Wijkcollecte
Op 4 augustus vond er in Beirut een enorme explosie plaats die een groot deel van de stad in puin legde. Hierbij verloren 190 mensen het leven en vielen er ruim 6.500 gewonden. Direct na de ramp is een groep jongeren uit de wijk Geitawi een initiatief gestart om voedsel uit te delen en om de meest kwetsbare mensen en gezinnen in de wijk te helpen hun huizen te repareren en hun leven weer enigszins op de rails te krijgen. Dit initiatief is Nation Station gaan heten. Bekijk het filmpje voor meer informatie.


Bram van der Heijde, bewoner van de Hyacintenlaan in Hilversum, studeerde enige tijd in Beirut en kent de mensen van Nation Station. Hij heeft zich hun lot aangetrokken en heeft op 26 september jongsleden een actie opgezet in de Hyacintenlaan om geld op te halen voor Nation Station. U heeft hier misschien in de lokale bladen over gelezen. Deze actie heeft inmiddels een mooi bedrag opgeleverd. De diaconie van de Regenboogkerk wil dit initiatief van harte ondersteunen en bestemd de Vrije Wijkcollecte van 15 november daarom voor dit doel. Bram vertrekt binnenkort naar Beirut om het geld dat hij heeft ingezameld persoonlijk te overhandigen aan Nation Station. Wij hopen op uw gulle bijdrage, dat u kunt overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Beiroet.

**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave hiervoor kunt u overmaken naar NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.