Christenen vanuit de hele wereld staan dit jaar tijdens de ‘Week van gebed voor de eenheid van christenen’ stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek – dit jaar van 16 tot en met 23 januari – luidt ‘Licht in het duister’.

De Oecumenische viering op 16 januari in de Rooms-Katholieke Sint-Vituskerk aan de Emmastraat is georganiseerd op initiatief van een aantal kerken in het centrum van Hilversum: de R.K. Sint-Vituskerk, de Regenboogkerk, de Onze Lieve Vrouwe-Verrijzeniskerk en de Oud-Katholieke Kerk.

Nadere informatie over de jaarlijkse nationale week kunt u vinden op https://www.raadvankerken.nl/publicaties/vieringen/week-van-gebed/.

Thema: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden”
Voorganger: pastoor Jules Dresmé, pastor Christiaan Boers en lector Erik Molenaar
Lezingen: Jesaja 9: 1-6a, Mattheus 2:1-12, Efeziërs 5: 8-14
Liederen: Lied 513, Lied 8c, Taizé 60, Lied 338b, Lied 496, GVL 344
Muziek: Ies Nijman, orgel; zangers uit de verschillende kerken onder leiding van Arno Rog
Collecten: De Raad van Kerken heeft als collectedoel de campagne voor kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland van Kerk in Actie* gekozen.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren
Ook voor deze viering geldt dat zal worden voldaan aan de op dat moment geldende coronamaatregelen. Het maximaal aantal bezoekers is gelimiteerd tot 50.
U kunt reserveren via https://www.vitus.nl/aanmeldformulier-vieringen.

Online meevieren
U kunt de Oecumenische viering ook volgen via de livestream van de Vituskerk.

Toelichting bij de collecten
* Kerk in Actie, ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
U kunt uw gift overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Aktie, bestemming Kinderen in Griekenland.

Online koffiedrinken na de kerkdienst
Zo lang we op de zondagen elkaar na de eredienst niet ‘live’ bij de koffie kunnen ontmoeten, is er wekelijks een online koffiedrinkmeeting.
Klikt u rond 11.30 uur op https://tinyurl.com/rgbkoffie, klik tweemaal door en u komt in de digitale omgeving van onze kerkzaal. Hier kunnen we gezamenlijk napraten over de dienst, over de preek, maar is er ook de mogelijkheid om in groepjes apart te gaan zitten en met elkaar te praten over de ditjes en datjes van dat moment. Elke zondag is er een gastheer aanwezig om ons welkom te heten en ons op deze mogelijkheden te wijzen. U komt toch ook?!