Het thema voor deze zondag is vreugde. Is vreugde hetzelfde als blijdschap? Dat vreugde een vrucht van de Geest is geeft er een bepaalde kleur aan. Misschien is het meer een levenshouding dan een gevoel. En is vreugde mogelijk, als er zorgen en verdriet in je leven zijn?

Thema: Vreugde
Voorganger: Stella Muns
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 35: 1-10, Filippenzen 4: 4-7, Mattheus 13: 44
Liederen: Psalm 100, Lied 301a, Lied 305, Psalm 118: 1 en 10, Lied 841: 1 en 2, Lied 450, Lied 608
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Kerk in Actie, werelddiaconaat*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Geen kinderdienst vanwege herfstvakantie
Tienerdienst: Saskia Baas
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kerkbezoek
U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren. Het vak vóór het orgel is bedoeld voor mensen die anderhalve meter afstand willen/moeten houden. Dit om mensen die niet beschermd zijn of kwetsbaar zijn een veilige plek te geven. Verder geldt natuurlijk: geef elkaar de ruimte.
Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.

Het verlaten van de kerkzaal
Bij het orgelspel na de zegen gaan de kerkbezoekers weer zitten. In het eerste vak geldt de anderhalve-meter-norm. Bezoekers uit dit vak kunnen op aanwijzing van de coördinator rij voor rij via de tweede deur vanaf het orgel de kerkzaal verlaten en in de hal een kopje koffie of thee halen.
Daarna kunnen de bezoekers uit de andere vakken de kerkzaal verlaten. Dit hoeft niet op aanwijzing.

Koffiedrinken
In de hal kunt u een kopje koffie of thee pakken. U wordt verzocht om u daarna zoveel mogelijk te verspreiden en niet te blijven staan bij de plaatsen waar koffie wordt geschonken of waar de benodigdheden staan. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.

Toelichting bij de collectenKameroen
* Werelddiaconaat: De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving. Een gift voor dit project kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Werelddiaconaat’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Wijkkas: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat activiteiten en uitgaven van onze wijk betaald kunnen worden; u moet dan denken aan bijvoorbeeld de internetuitzendingen en kosten voor muziek, kinderkamp en de tuin, maar ook uitgaven voor seniorenmiddagen en expositie. Uw bijdrage maakt u over op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Wijkkas’.​

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.