In deze tweede dienst in de serie ‘scheppingsmotieven’ treffen we verontrustende beelden aan. De profeet Jeremia ziet het ‘woest en leeg’ van voor de schepping teruggekeerd. Een beeld dat wij herkennen als we onze ogen niet sluiten voor wat het nieuws ons brengt. Daarnaast leggen we het hoopvolle beeld van de vijgenboom uit Lucas 21. En Paulus benoemt hoe we het gebed vol kunnen houden.

Thema: Verandert er ooit iets?
Voorganger: Erik van Halsema
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Michael de Jong
Lezingen: Jeremia 4: 23-28, Romeinen 8: 22-26, Lucas 21: 25-31
Liederen: Lied 650: 1, 2, 3 en 4, Het liefste lied van overzee I nr. 1 (melodie Lied 103c), Psalm 82: 1 en 2, In the Lord I’ll be ever thankful (Taizé), Lied 460: 1, 2, 3 en 4, Lied 322, Lied 462: 1, 2, 3 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Stichting Leergeld*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Bijzonderheden: Afbeelding: Eerste twee scheppingsdagen miniatuur ca 1250
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Stichting Leergeld.Op 18 april bestemt de diaconie van de Regenboogkerk de vrije wijkcollecte voor Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld past hierbij persoonlijke benadering toe, er wordt altijd eerst een inventarisatie gemaakt van de hulpvraag door middel van een huisbezoek. Daarin kan Leergeld informatie geven of hulp bieden bij het aanvragen van steun bij andere instanties. Wanneer er geen of slechts ontoereikende voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, kan Stichting Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten van clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van het kind via het bevorderen van ‘meedoen’. Leergeld biedt de kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Ieder kind moet de kans krijgen mee te doen, ongeacht de financiële situatie rondom het kind, daar willen wij graag aan bijdragen!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting Leergeld’.

** Plaatselijke kerk. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

***Pastorale arbeid. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL89 RABO 0373 7224 78 t.n.v. onder vermelding van ‘Pastorale arbeid’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.