Wie is bevrijd uit gevangenschap, leeft daarmee nog niet meteen als een bevrijd mens. Je kunt de boeien van een slaaf verbreken, maar hoe maak je de boeien los waarin zijn hart is opgesloten?
Na Egypte komt niet meteen het beloofde land, maar de woestijn. Israël is het nomadenleven in die woestijn als een leerschool gaan zien voor leven zoals God het heeft bedoeld.

Thema: Geestelijk voedsel in de woestijn
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Hennie Burggraaf, ouderling Morgenster
Medewerking: Ies Nijman, organist; vier zangers van de cantorij Regenboogkerk
Lezingen: Exodus 16: 1-18, 1 Korinthiërs 15: 3-8, Johannes 20: 19-23
Liederen: Lied 605, Lied 301c, Lied 637, Lied 806, Lied 559, Lied 687, Lied 644
Collecten: Rode kruis: Noodhulp Corona pandemie*
Kinderdienst: via https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst; start 11.30 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: Manna, Maciejowski Bijbel, Parijs 1250, The Morgan Library and Museum, New York.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld via internet
Nu we als gemeente niet in ons gebouw bij elkaar kunnen komen bent u van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.

Instructie: Door op bovenstaande link te klikken, komt u op onze pagina bij Kerkdienstgemist en ziet u (vanaf een half uur voor aanvang van de dienst) een grote afbeelding met ‘Nu live’. Als u op het driehoekje klikt wordt de verbinding gemaakt. Als u rechts onderin dat beeld op het vierkantje klikt krijgt u vol beeld.

De diensten die via het internet voorlopig voor alle gemeenteleden toegankelijk zijn, zullen steeds na een week verwijderd worden.

Graag uw reactie
We zijn heel benieuwd hoe u deze manier van vieren ervaart. Laat uw reactie achter via het contactformulier op onze site. Ook als uw vragen heeft of als er technische problemen zijn!

*Toelichting op de collecte
De hulpverleners van het Rode Kruis zijn wereldwijd actief, ook wat het coronavirus betreft. Deze hulp verschilt per land en regio en bestaat onder andere uit voorlichting geven, verstrekken van hulppakketten aan mensen in quarantaine en het verlenen van psychosociale hulp aan mensen die angstig zijn naar aanleiding van het virus. Verder zijn er teams actief die zich bezig houden met ontsmetting.
Bestaande crisisgebieden, zoals Afrika en het Midden-Oosten, zijn extra kwetsbaar. Vaak is de gezondheidszorg daar al overbelast. Goede voorlichting over hygiëne is daarom cruciaal. Het Rode Kruis wil wereldwijde verspreiding van het coronavirus tegen gaan.

U kunt een bijdrage storten op IBAN  NL 67 RABO 0373 7118 16 t.a.v. de wijkdiaconie Regenboogkerk. Van harte aanbevolen!

Lees hier het hele coronadossier van het Rode Kruis.